RELIGIA W RODZINIE NOTES DLA KLASY 3 LO PO GIMNAZJUM


Podręcznik i notes ucznia dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum. Seria: Drogi świadków Chrystusa.
Zgodnie w wymaganiami programu nauczania religii myślą przewodnią przekazywanych treści jest problematyka małżeństwa i rodziny. W jej ujęciu dominuje dążenie do kształtowania chrześcijańskiego myślenia o małżeństwie i rodzinie, a także o ważności przygotowania się do założenia rodziny poprzez odpowiedzialne kształtowanie relacji między dziewczyną i chłopcem. Innym wymiarem religijnego ukazywania życia rodziny jest jej udział w życiu społecznym.Treści przyporządkowane zostały sześciu grupom tematycznym. Każdą z nich rozpoczyna jednostka lekcyjna, której celem jest przybliżenie młodzieży Bożego patrzenia na tematy ludzkiego życia, szczególnie te związane z życiem małżeńsko-rodzinnym. Zetknięcie się ze słowem Bożym ma nieść jej pomoc w nabywaniu umiejętności religijnego interpretowania jego spraw. Refleksje nad chrześcijańskim odkrywaniem życia małżeńsko-rodzinnego zostały wpisane w życie Kościoła z podkreśleniem roli Kościoła lokalnego, w którym toczą się najważniejsze wydarzenia życia religijnego. Katechizowany na nośniku elektronicznym (podręczniku) otrzymuje nie tylko treści odnoszące się do tematu katechezy, ale też dodatkowe informacje poszerzające jego wiedzę i skłaniające do refleksji nad chrześcijańskim życiem.

Podręcznik oraz notes zgodny jest z programem \"Świadek Chrystusa\" nr AZ-4-01/10. autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 9 czerwca 2010 r.
  • Nasza cena: 16,00 zł

  • Cena detaliczna: 20,00 zł
  • Rabat: 20%
Produkt chwilowo niedostępny