NAPOLEON W CZASIE KAMPANII


Pod wieloma względami jest to praca niezwykle oryginalna. Zamiarem autora, jednego z najwybitniejszych francuskich taktyków i strategów, było przygotowanie studentów szkół wojskowych do \"bitew przyszłości\" wykorzystując przy tym najważniejsze elementy napoleońskiej sztuki wojennej oraz jemu współczesnej, pracy niemieckiego sztabu w wojnie francusko-pruskiej lat 1870-1817. Vachee stawia tezę dotyczącą rozwoju sztuki wojennej, który spowodował, że metody wprowadzone przez Napoleona stały się przestarzałe, jednak i tak autor uznaje, że geniusz \"cesarza Francuzów\" zapewnił mu miano \"najwybitniejszego wodza czasów nowożytnych\".
  • Nasza cena: 42,20 zł

  • Cena detaliczna: 0,00 zł
  • Rabat:
  • Wysyłamy po: 2019-07-17