Wiedza o społeczeństwie (kl.8 sp)

Zapowiedz

Dziś i jutro to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, który w przystępnej formie przedstawia informacje dotyczące zagadnień społecznych, ustroju Rzeczypospolitej, samorządu terytorialnego, praw człowieka i spraw międzynarodowych.Wzbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom graficznym oraz dużej liczbie infografik i schematów.Kształtuje aktywną postawę obywatelską poprzez ...

Cena:
34,40 zł
Zapowiedz

Uczy o zdobyczach nowoczesnej biologii. Przypomina osiągnięcia genetyki, aby w przystępny sposób przedstawić zagadnienia współczesnej biotechnologii. Tłumaczy, jak uzyskuje się organizmy o właściwościach przydatnych człowiekowi oraz w jaki sposób działalność ta wpływa na różnorodność biologiczną. Wprowadza aktualne zagadnienia dotyczące ochrony przyrody.Zawiera lekcje z ...

Cena:
37,40 zł
Zapowiedz

Karty pracy ucznia to publikacja skorelowana z podręcznikiem Biologia na czasie do zakresu podstawowego. Zawiera zbiór ponad 140 zadań z zakresu genetyki, biotechnologii, inżynierii genetycznej i ochrony przyrody. Zadania te pozwolą Ci nie tylko utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach biologii, ale również wykształcić takie umiejętności, jak analityczne myślenie, odczytywanie informacji ...

Cena:
20,00 zł
Zapowiedz

Zbiór ponad 200 zadań maturalnych skorelowanych z treścią podręcznika do zakresu rozszerzonego Biologia na czasie 1. Ułatwią Ci one sprawdzanie wiedzy i umiejętności po każdym dziale. Pozwolą także oswoić się z formą zadań maturalnych przedstawioną w Informatorze o egzaminie maturalnym z biologii od roku 2014/2015.

Cena:
20,00 zł
Zapowiedz

Podręcznik został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych i jest przystosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach od września 2015 r. Składa się z 26 rozdziałów ujętych w 2 działy: Biotechnologia i inżynieria genetyczna oraz Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia.Podręcznik Biologia. Po prostu. ...

Cena:
36,90 zł
Zapowiedz

Zawiera treści ułożone w sposób systematyczno-procesowy. Liczne tabele, schematy i wykresy ułatwiają przyswajanie wiedzy, a obserwacje i doświadczenia pozwalają rozwijać umiejętności sprawdzane na maturze.Zawiera informacje podane w przystępny sposób.Pomaga w powtórzeniach dużych partii materiału dzięki podsumowaniom w formie tabel i schematów.Uczy planowania i przeprowadzania badań zgodnie ...

Cena:
42,40 zł

Dziennik projektowy to kluczowy element pakietu Świat przyrody. Adresatami Dziennika projektowego są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujący przedmiot przyroda. W Dzienniku uczniowie odnotowują wykonane czynności oraz dokumentują własną pracę. Jego rzetelne prowadzenie kształtuje ważne umiejętności, m.in. rozliczanie się z ról powierzonych przez grupę, analityczne podejście do wykonywanych zadań oraz samoocenianie. ...

Cena:
32,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Treści podręcznika ujęte są w dwóch odrębnych działach: poświęconych różnorodności biologicznej oraz biotechnologii. Każdy z nich podzielony jest na rozdziały, w których wyróżniliśmy pewne funkcjonalne części, aby ułatwić Wam pracę. 

Cena:
1,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Co wyróżnia tę serię?    Linearność    Harmonia    Podział treści na dłuższe wątki tematyczne

Cena:
57,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W podręczniku autorzy prezentują podstawowe zagadnienia dotyczące biotechnologii i inzynierii genetycznej. Ponadto przedstawiono problemy różnorodności biologicznej na Ziemi oraz ich ochrony. Przejrzysty i uporządkowany układ podręcznika ułatwia zrozumienie i zapamiętanie prezentowanych treści. Problematyka omawiana w każdym rozdziale ujęta jest w formę bogato ilustrowanego wykładu, urozmaiconego ciekawostkami stanowiącymi często informacje pozaprogramowe. Znajdujące ...

Cena:
43,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny