Edukacja dla bezpieczeństwa (kl.8 sp)

Nowe wydanie bardzo popularnego i cenionego przez nauczycieli podręcznika Bogusławy Breitkopf i Dariusza Czyżowa, dostosowanego do nowej podstawy programowej. Podręcznik jest praktyczną instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zawartym w nim treściom uczniowie zdobędą wiedzę użyteczną w szkole i na co dzień, o tym jak ratować życie ...

Cena:
21,00 zł

Podręcznik Żyję i działam bezpiecznie jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Kształci nawyki ratownicze dzięki praktycznym wskazówkom, czytelnym zdjęciom i przejrzystym instrukcjom postępowania. Oswaja z sytuacjami kryzysowymi poprzez ich szczegółowe omówienie z wykorzystaniem ilustracji, rysunków i infografik. Daje wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej

Cena:
27,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Niniejszą pozycję przygotowaliśmy z myślą o osobach, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z geografii. Książka składa się z zestawów zadań ułożonych na podstawie materiałów żródłowych : map turystycznych, fotografii, tekstów żródłowych i tabel statystycznych.

Cena:
19,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik realizuje treści geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Atrakcyjnie zilustrowane procesy i zagadnienia, liczne ciekawostki oraz inspirujące zadania to tylko przykłady elementów, które ułatwiają uczniowi zrozumienie zależności zachodzących w dynamicznie zmieniającym się świecie.Duża liczba danych statystycznych, map i tekstów źródłowych pozwala zrozumieć najważniejsze zagadnienia geograficzne. Praktyczne zadania ułatwiają interpretację map i wykresów.Element ...

Cena:
39,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznikaTylko geografia, przedstawiającego treści z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Zawiera około 140 zadań skorelowanych z rozdziałami podręcznika, w tym liczne zadania z wykorzystaniem map, danych statystycznych oraz tekstów źródłowych. Ułatwia systematyczne powtórki do sprawdzianów oraz egzaminu maturalnego.Umożliwia rozwijanie najważniejszych umiejętności zdobywanych na lekcjach geografii

Cena:
23,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Geografia dla maturzysty. Geografia fizyczna świata pozwala uczniowi zrozumieć procesy, przećwiczyć obliczenia oraz utrwalić wiedzę, ukierunkowując pracę z serią na odpowiednie przygotowanie do matury.Oprócz systemu powtórek, umożliwiającego skuteczną, samodzielną naukę, uczeń otrzymuje wraz z podręcznikiem Niezbędnik maturzysty.Dzięki tym materiałom przyszły maturzysta oraz jego nauczyciel będą mieli do dyspozycji wszystkie ...

Cena:
46,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Geografia dla maturzysty, część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzon Podręcznik zawiera treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata. Dzięki czytelnym mapom, schematom oraz licznym diagramom pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata.Element Synteza umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych treści z poszczególnych tematów.

Cena:
41,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Czas na geografię. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowyPodręcznik zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.Duża liczba przydatnych map, tekstów źródłowych oraz danych statystycznych w formie tabel i wykresów umożliwia kształcenie najważniejszych umiejętności z geografii. Element Studium przypadku poszerza wiedzę z danego tematu oraz rozbudza zainteresowanie przedmiotem.

Cena:
40,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja dla ucznia zawiera 24 karty pracy do każdego tematu z podręcznika oraz karty powtórzeniowe. Umożliwia rozwijanie najważniejszych umiejętności zdobywanych na lekcjach geografii Zawiera miejsce na notatki z lekcji, dzięki czemu zastępuje ...

Cena:
20,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Geografia Po prostu  został przystosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.Materiał nauczania został ujęty w czterech działach tematycznych: 1. Problemy społeczne świata; 2. Współczesne procesy regionalne i globalne; 3. Zmiany gospodarcze we współczesnym świecie; 4. Zrównoważony rozwój.Najważniejsze zalety naszego podręcznika:uporządkowany i przystępny – każdą ...

Cena:
36,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Maturalne karty pracy - gwarancja sukcecu na nowym egzaminie maturalnym!Zbiór ponad 350 zadań skorelowanych z treścią podręcznika do zakresu rozszerzonego "Oblicza geografii 1". Umożliwią one systematyczne utrwalanie umiejętności sprawdzanych na nowej maturze, takich jak praca z mapą turystyczno-topograficzną czy określanie przyczyn oraz skutków procesów geograficznych.

Cena:
21,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń Czas na geografię. Zakres Podstawowy doskonale wpisuje się w charakter serii i jej założenia.Działy odwzorowujące układ treści podręcznika zawierają wiele pytań skłaniających do pogłębiania wiedzy i poszukiwania informacji w tekstach źródłowych.Kolorowe schematy oraz mapy, a także różnorodna forma zadań, w tym duża liczba pytań otwartych, pobudza ucznia do ...

Cena:
23,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.Podręcznik zawiera treści z geografii fizycznej ogólnej. Sczególny nacisk położono w nim na kształcenie umiejętności geograficznych zgodnych z wymaganiami podstawy programowej.  

Cena:
42,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik „Oblicza geografii. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauki geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Do podręcznika dołączono atlas geograficzny.

Cena:
39,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Głównym celem Autorów nowej serii podręczników do geografii było uwzględnienie możliwości większości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Publikacja zawiera dużą liczbę przestrzennych i dokładnie opisanych rysunków. Dzięki temu, uczeń, krok po kroku pozna etapy procesów zachodzących na kuli ziemskiej. Cenną formą pomocy dla ucznia są także teksty prezentujące ...

Cena:
27,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny