Chemia (kl.8 sp)

Część 2 podręcznika Świat chemii klasa 8 została poświęcona kwasom, zasadom i solom, z których jest zbudowana litosfera, a także związkom węgla: węglowodorom, pochodnym węglowodorów i substancjom o znaczeniu biologicznym.W podręczniku ujęte zostały wszystkie wymagania podstawy programowej oraz nowe treści takie jak: pojęcie elektroujemności, katalizatora, znajdują ...

Cena:
28,00 zł

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 jest doskonałym uzupełnieniem podręcznika. Wszystkie tytuły działów i rozdziałów są takie same jak w podręczniku.Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia i zadania mają zróżnicowany stopnień trudności i umożliwiają wielopoziomową pracę. Porządkują i utrwalają zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności. Część zadań została zgrupowana w działach Chemiczne rachunki ...

Cena:
14,30 zł

Podręcznik Fizyka. Po prostu składa się z trzech działów: fizyki atomowej, fizyki jądrowej oraz grawitacji i astronomii.Najważniejsze zalety naszego podręcznika:ciekawy i inspirujący – pokazuje praktyczne zastosowanie fizyki w medycynie i technice, treść zadań jest osadzona w realiach życia codziennego;przystępny – autorzy są doskonałymi popularyzatorami fizyki, nawet najtrudniejsze zagadnienia potrafią przedstawić w sposób ...

Cena:
37,20 zł

W Zbiorze zadań znajdują się zadania dla uczniów klasy 8 zróżnicowane pod względem formy, treści oraz stopnia trudności. Zadania są pogrupowane w działy odpowiadające wymaganiom szczegółowym podstawy programowej.Duża liczba zadań zapewnia skuteczne ćwiczenie umiejętności i utrwalanie wiadomości. Zbiór zawiera Testy podsumowujące, a na końcu odpowiedzi do zadań, ...

Cena:
22,60 zł

Zeszyt ćwiczeń do klasy 8 jest ściśle związany z podręcznikiem Ciekawa chemia i zawiera zadania odnoszące się do konkretnych wymagań nowej podstawy programowej.Każdy dział zeszytu składa się z kilku rozdziałów odpowiadających kolejnym lekcjom. Dział zawsze kończy się blokiem zadań podsumowujących.Zadania znajdujące się w zeszycie pomagają w utrwaleniu i sprawdzeniu wiadomości ...

Cena:
14,30 zł

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” obejmuje treści z chemii nieorganicznej i organicznej. Rozpoczyna go powtórzenie informacji z klasy 7 o tlenkach i wodorotlenkach. Podręcznik w atrakcyjny sposób łączy wiedzę o właściwościach związków chemicznych z ich zastosowaniami. Ułatwia opanowanie podstaw chemii tym, którym nauka sprawia trudność, dzięki ...

Cena:
39,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” doskonale wspiera rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak: - opisywanie doświadczeń chemicznych, - zapisywanie równań reakcji chemicznych, - wykonywanie obliczeń

Cena:
23,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja przygotowana z myślą o uczniach, dla których nauka fizyki kończy się na zakresie podstawowym. Pomaga utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpi zeszyt przedmiotowy. Przykłady zadań rozwiązane krok po kroku oraz analogiczne, nieskomplikowane zadania do samodzielnego rozwiązania ...

Cena:
21,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zbiór realizuje wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacji z zakresu podstawowego. Zadania w nim zawarte są skorelowane pod względem treści i kolejności ich realizacji z rozdziałami podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych Świat fizyki. Zostały ułożone według rosnącego stopnia trudności. Niewątpliwym atutem jest ich różnorodna ...

Cena:
29,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zbiór realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z zakresu rozszerzonego. Zamieszczone w nim zadania są skorelowane z rozdziałami podręcznika Z fizyką w przyszłość dla szkół ponadgimnazjalnych. Ułożone według rosnącego stopnia trudności przyjmują zróżnicowaną formę – zadań jedno- i wielostopniowych, tabel, wykresów. Obejmują wiadomości z ...

Cena:
32,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Książka jest przeznaczona głównie dla uczniów klas biologiczno-chemicznych. Stanowi doskonałe wsparcie w nauczaniu przedmiotu uzupełniającego pod nazwą fizyka w medycynie. Można ją również wykorzystywać w grupach realizujących przedmiot przyroda lub jako uzupełnienie wiadomości w klasach, w których fizyka jest realizowana na poziomie rozszerzonym.Głównym zamierzeniem jest ...

Cena:
39,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik zawiera komplet treści do realizacji podstawy programowej z fizyki w zakresie podstawowym. Treści wykraczające poza wymagania z podstawy programowej zawarto w uzupełnieniach  oraz w ciekawostkach.Mocną stroną książki są różnorodne formy aktywizowania uczniów i motywowania ich do pracy. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwiają liczne zdjęcia i rysunki,  staranna ...

Cena:
38,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego (zakres podstawowy) dla IV etapu edukacji – szkoły ponadgimnazjalne. To dość rewolucyjna  propozycja skierowana do uczniów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych. Szczególnie przydatna może okazać się w tych klasach, w których uczniowie kończą edukację ...

Cena:
31,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Książka jest gruntownie poprawioną, uzupełnioną i dostosowaną do nowej podstawy programowej wersją siedmiu wydań zbioru zadań zatytułowanego „500 pytań testowych z fizyki”, wydawanego poprzednio przez Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Zbiór ten cieszył się dużą popularnością. Dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu w szkołach przydatność pytań testowych została sprawdzona praktycznie. Zbiór okazał się niezastąpioną pomocą dla ...

Cena:
16,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Standardy wymagań egzaminacyjnych z fizyki w zadaniach - to seria zbiorów zadań wydana z myślą o uczących się fizyki w szkołach średnich, a zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego według nowej formuły. Nowa matura to uporządkowany i zobiektywizowany system oceniania prac uczniowskich. Aby jednak ...

Cena:
8,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Anna Kaczorowska, Fizyka i astronomia Podręcznik Część 1,  2006 : Fizyka i astronomia Podręcznik Część 1 dla liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym.

Cena:
0,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny