Chemia (kl.8 sp)

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” obejmuje treści z chemii nieorganicznej i organicznej. Rozpoczyna go powtórzenie informacji z klasy 7 o tlenkach i wodorotlenkach. Podręcznik w atrakcyjny sposób łączy wiedzę o właściwościach związków chemicznych z ich zastosowaniami. Ułatwia opanowanie podstaw chemii tym, którym nauka sprawia trudność, dzięki ...

Cena:
38,20 zł

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” doskonale wspiera rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak: - opisywanie doświadczeń chemicznych, - zapisywanie równań reakcji chemicznych, - wykonywanie obliczeń

Cena:
21,60 zł

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 jest doskonałym uzupełnieniem podręcznika. Wszystkie tytuły działów i rozdziałów są takie same jak w podręczniku.Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia i zadania mają zróżnicowany stopnień trudności i umożliwiają wielopoziomową pracę. Porządkują i utrwalają zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności. Część zadań została zgrupowana w działach Chemiczne rachunki ...

Cena:
13,90 zł

Część 2 podręcznika Świat chemii klasa 8 została poświęcona kwasom, zasadom i solom, z których jest zbudowana litosfera, a także związkom węgla: węglowodorom, pochodnym węglowodorów i substancjom o znaczeniu biologicznym.W podręczniku ujęte zostały wszystkie wymagania podstawy programowej oraz nowe treści takie jak: pojęcie elektroujemności, katalizatora, znajdują ...

Cena:
29,30 zł

W Zbiorze zadań znajdują się zadania dla uczniów klasy 8 zróżnicowane pod względem formy, treści oraz stopnia trudności. Zadania są pogrupowane w działy odpowiadające wymaganiom szczegółowym podstawy programowej.Duża liczba zadań zapewnia skuteczne ćwiczenie umiejętności i utrwalanie wiadomości. Zbiór zawiera Testy podsumowujące, a na końcu odpowiedzi do zadań, ...

Cena:
22,10 zł

Zeszyt ćwiczeń do klasy 8 jest ściśle związany z podręcznikiem Ciekawa chemia i zawiera zadania odnoszące się do konkretnych wymagań nowej podstawy programowej.Każdy dział zeszytu składa się z kilku rozdziałów odpowiadających kolejnym lekcjom. Dział zawsze kończy się blokiem zadań podsumowujących.Zadania znajdujące się w zeszycie pomagają w utrwaleniu i sprawdzeniu wiadomości ...

Cena:
13,90 zł
Nowość

Nowa edycja 2020–2022Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” ułatwia naukę chemii z lekcji na lekcję, sprawdza się też w czasie przygotowań do sprawdzianów oraz konkursów chemicznych. W nowej edycji zostały dodane elementy Słownik chemiczny, Opisywanie doświadczeń chemicznych i test Jak na egzaminie, ...

Cena:
35,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Niniejszą pozycję przygotowaliśmy z myślą o osobach, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z geografii. Książka składa się z zestawów zadań ułożonych na podstawie materiałów żródłowych : map turystycznych, fotografii, tekstów żródłowych i tabel statystycznych.

Cena:
19,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik realizuje treści geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Atrakcyjnie zilustrowane procesy i zagadnienia, liczne ciekawostki oraz inspirujące zadania to tylko przykłady elementów, które ułatwiają uczniowi zrozumienie zależności zachodzących w dynamicznie zmieniającym się świecie.Duża liczba danych statystycznych, map i tekstów źródłowych pozwala zrozumieć najważniejsze zagadnienia geograficzne. Praktyczne zadania ułatwiają interpretację map i wykresów.Element ...

Cena:
39,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznikaTylko geografia, przedstawiającego treści z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Zawiera około 140 zadań skorelowanych z rozdziałami podręcznika, w tym liczne zadania z wykorzystaniem map, danych statystycznych oraz tekstów źródłowych. Ułatwia systematyczne powtórki do sprawdzianów oraz egzaminu maturalnego.Umożliwia rozwijanie najważniejszych umiejętności zdobywanych na lekcjach geografii

Cena:
23,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Geografia dla maturzysty. Geografia fizyczna świata pozwala uczniowi zrozumieć procesy, przećwiczyć obliczenia oraz utrwalić wiedzę, ukierunkowując pracę z serią na odpowiednie przygotowanie do matury.Oprócz systemu powtórek, umożliwiającego skuteczną, samodzielną naukę, uczeń otrzymuje wraz z podręcznikiem Niezbędnik maturzysty.Dzięki tym materiałom przyszły maturzysta oraz jego nauczyciel będą mieli do dyspozycji wszystkie ...

Cena:
46,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Geografia dla maturzysty, część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzon Podręcznik zawiera treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata. Dzięki czytelnym mapom, schematom oraz licznym diagramom pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata.Element Synteza umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych treści z poszczególnych tematów.

Cena:
41,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Czas na geografię. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowyPodręcznik zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.Duża liczba przydatnych map, tekstów źródłowych oraz danych statystycznych w formie tabel i wykresów umożliwia kształcenie najważniejszych umiejętności z geografii. Element Studium przypadku poszerza wiedzę z danego tematu oraz rozbudza zainteresowanie przedmiotem.

Cena:
40,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja dla ucznia zawiera 24 karty pracy do każdego tematu z podręcznika oraz karty powtórzeniowe. Umożliwia rozwijanie najważniejszych umiejętności zdobywanych na lekcjach geografii Zawiera miejsce na notatki z lekcji, dzięki czemu zastępuje ...

Cena:
20,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Geografia Po prostu  został przystosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.Materiał nauczania został ujęty w czterech działach tematycznych: 1. Problemy społeczne świata; 2. Współczesne procesy regionalne i globalne; 3. Zmiany gospodarcze we współczesnym świecie; 4. Zrównoważony rozwój.Najważniejsze zalety naszego podręcznika:uporządkowany i przystępny – każdą ...

Cena:
36,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Maturalne karty pracy - gwarancja sukcecu na nowym egzaminie maturalnym!Zbiór ponad 350 zadań skorelowanych z treścią podręcznika do zakresu rozszerzonego "Oblicza geografii 1". Umożliwią one systematyczne utrwalanie umiejętności sprawdzanych na nowej maturze, takich jak praca z mapą turystyczno-topograficzną czy określanie przyczyn oraz skutków procesów geograficznych.

Cena:
21,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń Czas na geografię. Zakres Podstawowy doskonale wpisuje się w charakter serii i jej założenia.Działy odwzorowujące układ treści podręcznika zawierają wiele pytań skłaniających do pogłębiania wiedzy i poszukiwania informacji w tekstach źródłowych.Kolorowe schematy oraz mapy, a także różnorodna forma zadań, w tym duża liczba pytań otwartych, pobudza ucznia do ...

Cena:
23,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.Podręcznik zawiera treści z geografii fizycznej ogólnej. Sczególny nacisk położono w nim na kształcenie umiejętności geograficznych zgodnych z wymaganiami podstawy programowej.  

Cena:
42,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik „Oblicza geografii. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauki geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Do podręcznika dołączono atlas geograficzny.

Cena:
39,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Głównym celem Autorów nowej serii podręczników do geografii było uwzględnienie możliwości większości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Publikacja zawiera dużą liczbę przestrzennych i dokładnie opisanych rysunków. Dzięki temu, uczeń, krok po kroku pozna etapy procesów zachodzących na kuli ziemskiej. Cenną formą pomocy dla ucznia są także teksty prezentujące ...

Cena:
27,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny