Biologia (kl.8 sp)

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 zawiera atrakcyjne infografiki obrazujące treści z genetyki, ewolucjonizmu i ekologii oraz ochrony przyrody z ochroną środowiska. Uczy rozwiązywania krzyżówek genetycznych dzięki „Samouczkom”. Pomaga przygotować się do sprawdzianów poprzez „Podsumowania” oraz testy „Wiesz czy nie wiesz?”

Cena:
38,20 zł

Podręcznik obejmuje zagadnienia z genetyki, które zostały podane w przystępny sposób językiem dostosowanym do uczniów na  tym etapie edukacyjnym, jednocześnie ze szczegółowością wymaganą przez podstawę programową. Wszystkie tematy bogato zilustrowano, by ułatwić ich zrozumienie. Krzyżówki genetyczne zostały szczegółowo rozpisane, dzięki czemu uczeń nie ma problemu z ich przyswojeniem. Przybliżenie istoty procesu ewolucji ...

Cena:
29,30 zł

Zadania z zeszycie ćwiczeń są ściśle skorelowane z podręcznikiem umożliwiają doskonalenie zdobytych umiejętności . Zawarte w nim polecenia odnoszą się do konkretnych punktów podstawy programowej. Atrakcyjna grafika i teksty źródłowe – zadania zawierają rysunki, tabele i teksty źródłowe dzięki czemu uczeń ma możliwość wytrenować umiejętność wykorzystania i interpretacji różnorodnych  źródeł informacji. Zadania do ...

Cena:
8,00 zł

Zeszyt ćwiczeń Puls życia do biologii dla klasy 8 to publikacja dla ucznia, która rozwija umiejętności poprzez różnorodne zadania.Utrwala najważniejsze informacje dzięki elementom Zapamiętaj! i Sprawdź czy potrafisz.Zachęca do poznawania biologii dzięki animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.

Cena:
22,60 zł

Podręcznik ma nietypową budowę i układ treści.Porusza zagadnienia informatyczne przewidziane programem nauczania (podstawą programową). Wybrano pewną liczbę różnorodnych projektów,których realizacja jest okazją do poznania zagadnień programowych i nabycia związanych z nimi umiejętności oraz poszerzenia wiedzy z zakresu informatyki i jej zastosowań.

Cena:
27,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do programu nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej.

Cena:
36,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Informatyka. Po prostu został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i wymaganiami MEN obowiązującymi od 2015 roku. Jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników i szkół zawodowych.Najważniejsze zalety naszego podręcznika:uporządkowany – przed każdym z ośmiu działów znajduje się ...

Cena:
36,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Seria idealna dla nauczyciela ceniącego aktywne metody pracy na lekcji, dla którego podręcznik jest głównie inspiracją.Tematyka: Chmury internetowe Grafika komputerowa i filmy wideo Arkusze, prezentacje oraz e-learningZawiera m.in.: Liczne zrzuty ekranowe Dużo ciekawostek Interesujące wprowadzenia do tematu Polecenia z naciskiem wykorzystania wiedzy w praktyceMEN 520/2012/2015

Cena:
34,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny