Klasa 8 (Szk.podst.)

Mach mit! Neu 5 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8  Poziom podręcznika:  A2+/B1Cechy podręcznika:łagodna progresja leksykalno-gramatyczna zapewniająca harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych także przy wykorzystaniu autentycznych materiałów przejrzysta struktura podręcznika – składa się z rozdziału 0 z materiałem powtórzeniowym oraz z pięciu rozdziałów (w każdym jest pięć lekcji na ...

Cena:
46,80 zł

Kompass Team 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8  \"Kompass Team 3\" to podręcznik dostosowany do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku. Materiał leksykalno-gramatyczny \"Kompass Team\" został przygotowany zgodnie z metodą komunikacyjną. Materiał audio prezentujący wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ...

Cena:
46,80 zł

www.weiter deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8. Kurs kontynuacyjnywww.weiter deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8. Kurs kontynuacyjny to kontynuacja kursu rozpoczętego w VII klasie, która dopełnia i wzbogaca program oraz pozwala odświeżyć zdobyte wcześniej umiejętności.Uczniowie kontynuujący naukę języka niemieckiego jako podstawowego w klasie VIII ...

Cena:
45,40 zł

Wsio prosto 1 Podręcznik do języka rosyjskiego Klasa VII  \"Wsio prosto! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego klasa 7\" - nauka języka rosyjskiego od podstaw w klasie VIIPierwsza część kursu \"Wsio prosto!\" jest przeznaczona dla uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają naukę rosyjskiego jako języka dodatkowego. Pozwala nabyć podstawowe ...

Cena:
46,80 zł

Wsio Prosto! 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących 8 + CD  \"Wsio prosto! 2. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa 8\" - nauka języka rosyjskiego od podstaw, kontynuacja\"Wsio prosto! 2\" to kontynuacja podręcznika do rosyjskiego jako języka dodatkowego, która pozwala realizować program na poziomie A1. Nowoczesny podręcznik umożliwia ...

Cena:
46,80 zł

Nowość 2021! Drugi tom popularnej serii podręczników dla klas 7-8 szkoły podstawowe.

Cena:
34,10 zł

Maximal 2. Język niemiecki. Szkoła podstawowa klasa 8. Zeszyt ćwiczeń:- Prosto do celu.Tak jak w podręczniku, ćwiczenia do każdej lekcji znajdują się na dwóch sąsiadujących stronach. Odnośniki do zadań z podręcznika, po których należy wykonać ćwiczenia, dodatkowo ułatwiają nawigację.- Trening czyni mistrza! Uczeń może przećwiczyć wszystkie zagadnienia gramatyczne z podręcznika ...

Cena:
25,00 zł

Wir smart to nowa odsłona bestselleru do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.Wir smart to pięciotomowy kurs języka niemieckiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Wir smart jest przeznaczony zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie IV, jak i kontynuujących po klasach I-III szkoły podstawowej.Wir smart ...

Cena:
30,00 zł

Nowa edycja 2021–2023Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 8 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych. Informacje łatwo zrozumieć i zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz zróżnicowanej, uwzględniającej potrzeby współczesnego ucznia formie graficznej.Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ...

Cena:
41,80 zł

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023Praca z podręcznikiem to:Skuteczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty dzięki ćwiczeniom w formatach egzaminacyjnych znajdujących się w każdej lekcji (ćwiczenia egzaminacyjne w każdej lekcji, układ lekcji opowiadający kolejności zadań w arkuszu egzaminacyjnym).Nauczanie języka obcego w takiej formie, w jakiej znajdzie się na egzaminie ósmoklasisty i z jakim uczniowie zetkną ...

Cena:
45,30 zł

Nowa edycja 2021–2023Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii dla 8 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek.Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez zadania do Tajemnic sprzed wieków.Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi ćwiczeniami i samouczkami dzięki kodom QR zamieszczonym w ...

Cena:
24,50 zł

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 8 pomaga kształcić kluczowe umiejętności biologiczne oraz wspiera w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. Umożliwia przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.Pomaga w kształceniu umiejętności analizy materiałów źródłowych oraz stosowania metodyki badań biologicznych. 

Cena:
24,50 zł

Nowa Edycja 2021-2023„To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej to podręcznik wprowadzający zagadnienia fizyki w prosty, intuicyjny sposób.Rozbudza zainteresowanie przedmiotem i pozwala uczyć się efektywnie dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, odwołaniom do sytuacji znanych z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom.Kształci umiejętność rozwiązywania zadań ...

Cena:
41,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023„Spotkania z fizyką” dla klasy 8 szkoły podstawowej to podręcznik przyjazny w nauce, przedstawiający zagadnienia fizyki w zrozumiały sposób.Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata mi.n. dzięki czytelnie przekazywanym treściom, przykładom z życia codziennego oraz nowoczesnym infografikom.Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki przykładom krok po kroku i ...

Cena:
41,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023„To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej to zeszyt ćwiczeń pomagający rozwijać niezbędne umiejętności z fizyki oraz utrwalać zdobytą wiedzę.Uczy rozwiązywania zadań i rozumienia zagadnień fizycznych dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.Uczy planowania i wykonywania eksperymentów dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem ...

Cena:
24,50 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023„Spotkania z fizyką” dla klasy 8 szkoły podstawowej to zeszyt ćwiczeń ułatwiający naukę rozwiązywania różnych typów zadań oraz planowania i wykonywania doświadczeń.Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki licznym zadaniom różnego typu, m.in. Na dobry początek – dla tych, którzy potrzebują więcej ćwiczeń, oraz Dla dociekliwych – dla tych, ...

Cena:
24,50 zł

Nowy podręcznik do geografii „Planeta Nowa” dla klasy ósmej pozwala w przystępny sposób opanować wiedzę z geografii regionalnej świata, a także pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.Zawiera najbardziej aktualne informacje w treściach lekcji oraz dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach, diagramach oraz w tabelach.Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ...

Cena:
41,80 zł

Nowa edycja 2021–2023Nowy podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz umożliwia skuteczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

Cena:
41,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023Umożliwia uczniom przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących tlenków i wodorotlenków dzięki elementowi To było w klasie 7! oraz ich utrwalenie podczas rozwiązywania testu Sprawdź, czy potrafisz – tlenki i wodorotlenki.Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki ćwiczeniom To doświadczenie muszę znać oraz doświadczeniom do samodzielnego wykonania Niewielkie projekty – duże ...

Cena:
24,50 zł

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja skorelowana 1:1 z podręcznikiem. Znajdziesz w nim:ponad 80 stron ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających zapewniających skuteczne nauczanie,ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń egzaminacyjnych, w tym sekcję Exam Booster gwarantującą osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Sekcja zawiera prezentację wszystkich typów zadań egzaminacyjnych z Informatora CKE oraz wyjaśnia, ...

Cena:
29,60 zł