Klasa 8 (Szk.podst.)

Bestseller

Wir smart to nowa odsłona bestselleru do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.Wir smart to pięciotomowy kurs języka niemieckiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Wir smart jest przeznaczony zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie IV, jak i kontynuujących po klasach I-III szkoły podstawowej.Wir smart ...

Cena:
29,20 zł

Nowość 2021! Drugi tom popularnej serii podręczników dla klas 7-8 szkoły podstawowe.

Cena:
32,20 zł

Nowa edycja 2021–2023Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 8 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych. Informacje łatwo zrozumieć i zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz zróżnicowanej, uwzględniającej potrzeby współczesnego ucznia formie graficznej.Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ...

Cena:
37,80 zł

Nowa edycja 2021–2023Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii dla 8 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek.Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez zadania do Tajemnic sprzed wieków.Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi ćwiczeniami i samouczkami dzięki kodom QR zamieszczonym w ...

Cena:
21,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023„To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej to zeszyt ćwiczeń pomagający rozwijać niezbędne umiejętności z fizyki oraz utrwalać zdobytą wiedzę.Uczy rozwiązywania zadań i rozumienia zagadnień fizycznych dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.Uczy planowania i wykonywania eksperymentów dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem ...

Cena:
21,80 zł
Bestseller

NOWA EDYCJA 2021-2023„Spotkania z fizyką” dla klasy 8 szkoły podstawowej to zeszyt ćwiczeń ułatwiający naukę rozwiązywania różnych typów zadań oraz planowania i wykonywania doświadczeń.Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki licznym zadaniom różnego typu, m.in. Na dobry początek – dla tych, którzy potrzebują więcej ćwiczeń, oraz Dla dociekliwych – dla tych, ...

Cena:
21,80 zł

Nowa Edycja 2021-2023„To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej to podręcznik wprowadzający zagadnienia fizyki w prosty, intuicyjny sposób.Rozbudza zainteresowanie przedmiotem i pozwala uczyć się efektywnie dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, odwołaniom do sytuacji znanych z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom.Kształci umiejętność rozwiązywania zadań ...

Cena:
37,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023„Spotkania z fizyką” dla klasy 8 szkoły podstawowej to podręcznik przyjazny w nauce, przedstawiający zagadnienia fizyki w zrozumiały sposób.Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata mi.n. dzięki czytelnie przekazywanym treściom, przykładom z życia codziennego oraz nowoczesnym infografikom.Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki przykładom krok po kroku i ...

Cena:
37,80 zł

Nowa edycja 2021–2023Nowy podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz umożliwia skuteczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

Cena:
37,80 zł

Nowy podręcznik do geografii „Planeta Nowa” dla klasy ósmej pozwala w przystępny sposób opanować wiedzę z geografii regionalnej świata, a także pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.Zawiera najbardziej aktualne informacje w treściach lekcji oraz dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach, diagramach oraz w tabelach.Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ...

Cena:
37,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023Umożliwia uczniom przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących tlenków i wodorotlenków dzięki elementowi To było w klasie 7! oraz ich utrwalenie podczas rozwiązywania testu Sprawdź, czy potrafisz – tlenki i wodorotlenki.Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki ćwiczeniom To doświadczenie muszę znać oraz doświadczeniom do samodzielnego wykonania Niewielkie projekty – duże ...

Cena:
21,80 zł

Nowa edycja 2021-2023Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.Nowa wersja podręcznika została dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej i uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli. Znajdziesz w nim:5 stron sekcji Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VII i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego,materiały National Geographic, dzięki którym ...

Cena:
41,80 zł

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja skorelowana 1:1 z podręcznikiem. Znajdziesz w nim:ponad 80 stron ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających zapewniających skuteczne nauczanie,ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń egzaminacyjnych, w tym sekcję Exam Booster gwarantującą osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Sekcja zawiera prezentację wszystkich typów zadań egzaminacyjnych z Informatora CKE oraz wyjaśnia, ...

Cena:
26,40 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023Podręcznik „Lubię to!” dla klasy ósmej szkoły podstawowej pogłębia wiedzę dotyczącą arkusza kalkulacyjnego oraz wprowadza w świat algorytmiki i programowania w języku tekstowym. Zawiera ponadto propozycje projektów zespołowych.Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym definicjom oraz podpowiedziom zawartym w różnego typu ramkach.Pozwala sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce ...

Cena:
20,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023Pomaga w opanowaniu podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność, dzięki wyjaśnionym krok po kroku przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym w prosty sposób ważne procesy.Powtórzenie informacji o tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie wiadomości istotnych przy omawianiu tematu Sole.Kształci ...

Cena:
37,80 zł

Nowa edycja 2021–2023Ułatwia przyswajanie wiedzy i kształcenie niezbędnych umiejętności dzięki optymalnej ilości treści, czytelnym tabelom i schematom oraz nowoczesnym infografikom.Rozwija kompetencje obywatelskie i umiejętności potrzebne w codziennym życiu poprzez bogatą warstwę ćwiczeniową i propozycje praktycznych działań.Wspiera kształcenie umiejętności przedmiotowych dzięki propozycjom projektów edukacyjnych zamieszczonych na końcu podręcznika.Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez ...

Cena:
20,80 zł

NOWA EDYCJA 2021-2023Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.Kształci nawyki ratownicze dzięki praktycznym wskazówkom, czytelnym zdjęciom i przejrzystym instrukcjom postępowania.Oswaja z sytuacjami kryzysowymi poprzez ich szczegółowe omówienie z wykorzystaniem ilustracji, rysunków i infografik.Daje wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.

Cena:
20,80 zł

Nowa edycja 2021-2023Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 8 szkoły podstawowej jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania, które ułatwiają kształcenie umiejętności matematycznych. Podręcznik angażuje uwagę uczniów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.Angażuje w naukę dzięki ...

Cena:
37,80 zł
Bestseller

Nowy zeszyt ćwiczeń do geografii „Planeta Nowa” dla klasy ósmej szkoły podstawowej zawiera wiele różnorodnych zadań pomagających utrwalić wiedzę z geografii regionalnej świata, a także elementy wspierające w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.Oswaja uczniów z formą zadań występujących w arkuszu egzaminacyjnym dzięki elementowi Sprawdź, czy potrafisz, który zawiera zestawy ...

Cena:
21,80 zł

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 8 szkoły podstawowej ułatwia systematyczny trening w rozwiązywaniu zadań dopasowanych do każdego tematu podręcznika. Jego forma jest odpowiednia do wieku i możliwości uczniów oraz ich zainteresowań. Pomaga systematycznie ćwiczyć i utrwalać umiejętności matematyczne.Pozwala stopniowo ćwiczyć umiejętności dzięki pogrupowaniu zadań według stopnia trudności: Rozgrzewka na stronie ...

Cena:
21,80 zł