Plastyka (kl.7 sp)

Zajęcia plastyczne są bardzo ważnym elementem wychowania młodego człowieka. Rozbudzają wrażliwość na sztukę, rozwijają wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne. Ten tom podręcznika zawiera treści z zakresu różnorodnych dyscyplin sztuki: grafiki (w tym grafiki użytkowej), fotografii czy filmu. Porusza zagadnienia związane ze sztuką współczesną.- Duża liczba starannie dobranych zdjęć i reprodukcji zachęca ...

Cena:
37,60 zł

Zeszyt ćwiczeń do plastyki do klasy 7 szkoły podstawowej:– Dyscypliny sztuki,– Grafika, grafika użytkowa,– Fotografia,– Film,– Sztuka użytkowa,– Sztuka ulicy,– Sztuka i komputer,– Media w sztuce.

Cena:
18,10 zł

Nowa edycja 2020–2022.Podręcznik „Do dzieła!” dla klasy siódmej szkoły podstawowej w przystępny sposób zaznajamia z najnowszymi dziedzinami twórczości artystycznej i kształci umiejętność omawiania dzieł sztuki.Ułatwia zrozumienie zagadnień poprzez starannie dobrane reprodukcje dzieł sztuki.Prezentuje treści przedmiotowe w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych współczesnych uczniów – za pomocą schematów, tabel, wypunktowań i ...

Cena:
20,40 zł

Plastyka 7 przystępny dla uczniów język podręcznika gwarantuje dobre zrozumienie treści. Zagadnienia plastyczne są wprowadzane stopniowo – od tematów łatwiejszych do bardziej skomplikowanych, dzięki czemu kształcenie przynosi spodziewane efekty.Nowością w klasie 7 są nawiązania do dziejów sztuki, które charakteryzują  style różnych epok i opisują wybrane sylwetki twórców z danej epoki ...

Cena:
14,50 zł