Muzyka (kl.7 sp)

Lekcje muzyki w siódmej klasie to niezwykły świat wielkich kompozytorów i ich twórczości. Ale nie tylko. Podręcznik porusza zagadnienia związane z wielkimi twórcami przez pryzmat czasów, w jakich żyli, oraz wprowadza treści dotyczące różnych gatunków muzyki rozrywkowej.- Bardzo atrakcyjna szata graficzna podręcznika i prosty, przystępny język ułatwia zrozumienie i zapamiętanie ...

Cena:
33,30 zł

Zeszyt ćwiczeń do muzyki do klasy 7 szkoły podstawowej

Cena:
18,10 zł

Nowa edycja 2020–2022Podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy siódmej szkoły podstawowej przystępnie zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki i w atrakcyjny sposób wspiera kształcenie kluczowych umiejętności muzycznych.Wspomaga kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach, ruchu przy muzyce oraz aktywnego słuchania i tworzenia muzyki dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.Zawiera optymalną ilość ...

Cena:
20,40 zł

nr dopuszczenia MEN: 858/4/2017Podręcznik napisany przez znane i cenione w Polsce autorytety i propagatorów systemu Carla Orffa, zakładającego aktywną naukę muzyki z wykorzystaniem prostego instrumentarium. Muzyka realizuje bardzo lubianą przez nauczycieli i uczniów koncepcję nauczania przez działanie. Każda lekcja to okazja do grania, śpiewu, obcowania z najlepszymi utworami z dziejów ...

Cena:
14,50 zł