Język angielski (kl.7 sp)

Zapowiedz

Zeszyt Ćwiczeń” to pełnowartościowa publikacja ściśle skorelowana z podręcznikiem, a w niej dodatkowo: - Razem ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie. Ćwiczenia z odniesieniem do realiów Polski. Pełna kolorowa wersja odpowiadająca podręcznikowi 1:1

Cena:
26,40 zł

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo: Sekcja Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego Teoria gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide na końcu podręcznika po polsku z ...

Cena:
41,30 zł

Ćwiczenia do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 7 SP. Nowa Podstawa Programowa.

Cena:
13,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny