Geografia (kl.7 sp)

Zapowiedz

Podręcznik „Planeta Nowa” dla klasy siódmej zawiera wiele elementów, które ułatwiają naukę geografii Polski oraz skutecznie przygotowują do sprawdzianów.Doskonale wprowadza w fascynujący świat geografii po kursie przyrody dzięki dodatkowemu rozdziałowi „Podstawy geografii”, który obejmuje podstawowe treści dotyczące współrzędnych geograficznych oraz pracy z mapąRozbudza pasję poznawania ...

Cena:
36,80 zł
Zapowiedz

Zeszyt zawiera wiele zadań dotyczących relacji przyczynowo - skutkowych oraz czasowo-przestrzennych pomiędzy różnymi elementami i procesami zachodzącymi w środowisku geograficznym.Zadania oparte na schematach lub wykorzystujące tabele pomagają uczniom zrozumieć te relacje.Wiele zadań opartych na szczegółowych mapach, wykresach i diagramach umożliwia trenowanie umiejętności czytania i analizowania danych statystycznych ...

Cena:
13,90 zł
Zapowiedz

Podręcznik do klasy 7 przedstawia zagadnienia geografii Polski na tle Europy oraz w perspektywie globalnej. Takie ujęcie pozwala na dogłębną obserwację różnic i podobieństw miedzy Polską, a innymi krajami oraz dokonywanie szczegółowych analiz.Aktualne, ciekawe dla ucznia przykłady z życia gospodarczego i kulturalnego Polski doskonale uwypuklają jej ...

Cena:
27,80 zł
Zapowiedz

Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa”, przeznaczony do nauki geografii Polski w klasie siódmej szkoły podstawowej, umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności – pracy z mapą oraz wykonywania obliczeń.

Cena:
21,40 zł