Język polski (kl.6 sp)

Podręcznik rozwija twórcze umiejętności dziecka, jest przyjazny, skuteczny i nowoczesny.W klasie szóstej podręcznik doskonali umiejętność odczytywania i interpretowania tekstów kultury. Podstawą każdego rozdziału są teksty zarówno literackie, jak i nieliterackie: reprodukcje malarskie, plakaty, zdjęcia. Zostały one starannie dobrane – podręcznik jest więc przystępny i interesujący dla szóstoklasisty.Naukę o języku i ortografię, ...

Cena:
35,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W podręczniku uczeń znajdzie różnorodne, starannie dobrane utwory, głównie polskiej współczesnej literatury młodzieżowej, ale także przykłady klasyki światowej. Ich tematyka dotyczy spraw istotnych dla nastolatków. Przykłady literackie zostały tak dobrane, aby zachęcić uczniów do refleksji i rozmowy oraz aby zapewnić im pozytywne wsparcie dzięki poznawaniu ...

Cena:
13,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Spis treści:- W jakim celu i jak się komunikujemy- Jak określamy i wykorzystujemy znaczenie wyrazu- Do czego jest nam potrzebna wiedza o częsciach mowy?- Jak budujemy wypowiedzenia?- Jak tworzymy wyrazy pochodne?

Cena:
6,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Podręcznik „Słowa na start!” do kształcenia literackiego dla klasy szóstej rozwija zainteresowania czytelnicze, uczy czytania ze zrozumieniem i interpretowania tekstów kultury oraz wyrażania własnych opinii.Zachęca do twórczego myślenia, uczy pracy zespołowej dzięki interesującym ćwiczeniom rozwijającym te umiejętności.Kształci umiejętność właściwego porozumiewania się – najważniejsze wiadomości na ten temat zostały zaprezentowane w ...

Cena:
19,10 zł

Podręcznik w komplecie z multipodręcznikiem – cyfrowym podręcznikiem interaktywnym. Kupując ten komplet, otrzymujesz roczny dostęp do multipodręcznika.Z multipodręcznika można korzystać na dowolnym komputerze z dostępem do internetu oraz na tablecie z systemem Android bez połączenia z siecią. Autorki nowego Między nami z wyczuciem wykorzystują najnowszą literaturę dla dzieci i ...

Cena:
25,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia motywuje do myślenia i działania, zachęca do aktywności i kreatywności.Stopniowanie trudności zadań umożliwia pracę na różnych poziomach trudności. Odpowiednia formuła pozwala dziecku na samodzielne odkrywanie interesujących zjawisk językowych i reguł ortograficznych. Autorki proponują różne rodzaje ćwiczeń (ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia utrwalające, kształcące świadomość ...

Cena:
15,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Słowa z uśmiechem rozwija aktywność, pasję poznawczą, gotowość do stawiania pytań, otwartość i kreatywność uczniów. Teksty i zadania dostosowano do percepcji dziecka, wśród przykładów literackich przeważają współczesne utwory z literatury młodzieżowej (np. Rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów; Doroty Terakowskiej Córka Czarownic, Jean-Pierre’a Davidtsa Mały Książę odnaleziony; ...

Cena:
15,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W zeszycie ćwiczeń do klasy 6 z cyklu Słowa z uśmiechem znajdują się ćwiczenia z zakresu nauki o języku (głoski i litery, akcent wyrazowy i zdaniowy, części mowy, części zdania, wypowiedzenia, wyrazy i związki wyrazowe) oraz ortografii i interpunkcji (pisownia rz i ż, ó i u, ch i h, wielką i ...

Cena:
14,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Jutro pójdę w świat do kl. 6. rozwija twórcze umiejętności uczniów. Autorki zadbały o przyjazny uczniowi sposób przekazywania wiedzy językoznawczej i zachęcanie do aktywnego i świadomego odbioru literatury. Przytoczone tu teksty literackie są bliskie uczniom i zgodne z ich zainteresowaniami. Na poziomie odpowiednim dla szóstoklasistów ...

Cena:
29,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Treści zawarte w zeszycie ćwiczeń pogrupowane zostały w rozdziałach: Formy wypowiedzi, Co się kryje w tekście literackim?, Czytam ze zrozumieniem, Kultura i media, Kraina języka, Zakręty ortografii.Ćwiczenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyką. Doskonalą m.in. umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi (plan ramowy i szczegółowy, opowiadanie twórcze i odtwórcze, ...

Cena:
14,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Przygotowanie do sprawdzianu w 6 klasie.Zestawy zadań z języka polskiego.

Cena:
2,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Odkrywamy na nowo. Klasa 6. Szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik. Kształcenie kulturowo - literackie. Każdy rozdział przygotowanego podręcznika podporządkowany jest jednemu tematowi głównemu- kolejnym miesiącom roku szkolnego. Dzięki temu prezentowany materiał jest dobrze uporządkowany (zgodnie z rytmem kalendarzowym), ale jednocześnie zróżnicowany i ciekawy. Teksty literackie przeplatają ...

Cena:
5,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Łączy funkcję tradycyjnego zeszytu przedmiotowego do języka polskiego oraz zeszytu ćwiczeń. Znajdują się tam wszystkie zadania z podręcznika do kształcenia literackiego i kulturowego, które zawierają tabele, krzyżówki i schematy. Dzięki temu uczeń nie traci czasu na ich przerysowanie, lecz wykonuje polecenia w Zeszycie ucznia. Publikacja ...

Cena:
1,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W zeszycie ćwiczeń do podręcznika Czarowanie słowem uczeń szóstej klasy znajdzie wiele różnorodnych zadań i ćwiczeń rozwijających umiejętności w zakresie mówienia, pisania, czytania oraz odbioru tekstów kultury. Jest też wiele zadań, które pomagają utrwalić wiadomości z gramatyki i ortografii.Wskazówki na temat redagowania różnorodnych form wypowiedzi pisemnych pomogą doskonalić m.in. umiejętność ...

Cena:
2,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W zeszycie ćwiczeń do podręcznika Czarowanie słowem uczeń szóstej klasy znajdzie wiele różnorodnych zadań i ćwiczeń rozwijających umiejętności w zakresie mówienia, pisania, czytania oraz odbioru tekstów kultury. Jest też wiele zadań, które pomagają utrwalić wiadomości z gramatyki i ortografii.Wskazówki na temat redagowania różnorodnych form wypowiedzi pisemnych pomogą doskonalić m.in. umiejętność ...

Cena:
2,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Język polski pełen jest wyjątków i trudnych do zapisania słów. Żeby je zapamiętać i nie mieć problemów w szkole, trzeba jak najwięcej ćwiczyć. Nie każdy uczeń jednak to lubi. Radosne dyktanda Wydawnictwa GREG to idealna seria do samodzielnego ćwiczenia ortografii. Książeczki dostosowane są poziomem i długością tekstów do wieku ...

Cena:
2,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Siadajcie i powtarzajcie. Systematycznie, tematycznie i po kolei – radzę w klasie 6.Korzystajcie z „kartkówek” do woli w szkole i w domu, znajdziecie w nich bohaterów książek, uporządkujecie swe wiadomości ortograficzne i gramatyczne, z teorii literatury, z historii teatru i filmu. Powodzenia.

Cena:
7,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny