Klasa 6 (Szk.podst.)

Mach mit! neu 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6  Mach mit! 3 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowejSzóstoklasiści uczący się niemieckiego w ramach kursu \"Mach mit! Neu\" kontynuują pracę nad poszerzaniem kompetencji językowych z trzecią częścią podręcznika. Dzięki niemu uczniowie rozwijają praktyczne umiejętności komunikacyjne, ...

Cena:
46,80 zł

und so weiter neu 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6 szkoły podstawowej  \"und so weiter neu 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej\"Szóstoklasiści kontynuujący naukę z kursem niemieckiego \"und so weiter neu\" otrzymują trzecią część podręcznika, która pozwala wyszlifować umiejętności językowe na poziomie A2. Praktyczne ...

Cena:
45,40 zł

Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej stanowi część serii podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W jednostkach lekcyjnych wykorzystano wiele metod i materiałów, które dynamizują przebieg katechezy i angażują ...

Cena:
12,20 zł

Steps Plus to najnowsze wydanie najchętniej wybieranego podręcznika do nauki języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, zgodne z wymogami ustawy Prawo oświatowe i zapewniające pełne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu po VIII klasie. Wszystkie cechy kursu cenione przez setki tysięcy uczniów i nauczycieli zostały zachowane, a dzięki wprowadzonym udoskonaleniom, ...

Cena:
40,40 zł

Steps Plus to najnowsze wydanie najchętniej wybieranego podręcznika do nauki języka angielskiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej, zgodne z wymogami ustawy Prawo oświatowe i zapewniające pełne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu po 8 klasie. Poziom A1-A2.Wszystkie cechy kursu cenione przez setki tysięcy uczniów i nauczycieli zostały zachowane, a dzięki wprowadzonym ...

Cena:
10,80 zł

Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej stanowi część serii podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W jednostkach lekcyjnych wykorzystano wiele metod i materiałów, które dynamizują przebieg katechezy i angażują ...

Cena:
25,50 zł

Numer podręcznika AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r. Podręcznik dla 6 klasy szkoły podstawowej Jezus nas zbawia uwzględnia wymogi zawarte w podstawie programowej z 9 czerwca 2018 roku i jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18.Składa się on z dwóch części podzielonych na rozdziały (łącznie 60 katechez). Struktura każdej katechezy: ...

Cena:
19,90 zł

Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej „Jestem twoim Zbawicielem” stanowi część pakietu edukacyjnego dla klas 5–8 z serii wydawniczej „Słuchaj, mój ludu” i jest zgodny z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 roku oraz programem dla klas V-VIII szkoły podstawowej \"Bóg kocha i zbawia człowieka\".Podręcznik ...

Cena:
16,60 zł

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej Podręcznik zgodny z nowa podstawą programową, numer programu AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020- Obejmuje 60 jednostek tematycznych.- Zawiera stałe elementy: fragment Pisma Świętego, tekst narracyjny, Módl się, Zaśpiewaj, Za­stanów się, Zapamiętaj, Zadanie oraz quiz na podsumowanie każdego rozdziału.- Hasła #WARTO ...

Cena:
16,20 zł

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej Odzwierciedla tok katechezy zawarty w przewodniku metodycznym.- Zawiera różnorodne zadania skorelowane z podręczni­kiem ucznia.- Jest pomocą dla ucznia w utrwaleniu materiału.- Daje uczniowi możliwość samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy w krótkim quizie.- Może być pomocą w nauczaniu indywidualnym

Cena:
11,60 zł

Podręcznik zaprasza do trzeciego już spotkania z bogactwem polskiej, europejskiej i światowej literatury oraz tradycji i kultury. Pozwala na utrwalenie znanych już zagadnień literacko-kulturowych oraz wprowadza nowe na bazie różnorodnych tekstów. Zaproponowane zagadnienia tematyczne w poszczególnych rozdziałach nie tylko sprzyjają utrwalaniu i porządkowaniu zdobytej przez ucznia wiedzy, lecz także skłaniają ...

Cena:
28,30 zł

Wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego publikacja „Język polski 6 Kształcenie językowe” stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej uczniowi klasy szóstej szkoły podstawowej. Pozwala utrwalić zdobyte wcześniej informacje i poznać nowe zagadnienia dzięki rozwiązywaniu wielu ćwiczeń o różnej formie i wielu stopniach trudności.Podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe dla uczniów 6 ...

Cena:
41,40 zł

Zeszyt ćwiczeń do plastyki do klasy 6 szkoły podstawowej.

Cena:
20,40 zł

Zeszyt ćwiczeń do muzyki do klasy 6 szkoły podstawowej.

Cena:
18,50 zł

Podręcznik prezentuje tradycyjne dyscypliny sztuk wizualnych. Inspiruje do twórczych działań, rozwijając kreatywność ucznia.Pomoże na lekcjach plastyki zapoznać ucznia z dziedzictwem kulturowym ludzkości i najwspanialszymi dziełami sztuki na świecie. Wspiera w rozwoju wrażliwości wizualnej, wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego. Ten tom podręcznika zawiera treści z zakresu tradycyjnych dyscyplin sztuki: rysunku, malarstwa, rzeźby ...

Cena:
37,60 zł

Jasny i czytelny sposób prezentacji zagadnień gramatycznych pomaga uczniowi zdobywać nowe umiejętności językowe. Zróżnicowane ćwiczenia pisemne oraz ustne przygotowują ucznia do kolejnych etapów kształcenia. Zawarte w zeszycie ćwiczeń nawiązania do tekstów kultury pozwalają uczniowi na świadome uczestnictwo w świecie kultury.

Cena:
17,90 zł

Muzyka może poszerzać nasze horyzonty i w niekonwencjonalny sposób przybliżać nam inne kultury.Przemyślana i sprawdzona formuła- część podręcznika związana z muzyką na różnych kontynentach została zilustrowana licznymi utworami do śpiewania i gry na instrumentach- opisy tańców z różnych części świata wzbogacono wskazówkami do wykonania figur i kroków tanecznych- druga część ...

Cena:
39,10 zł

Podręcznik do klasy 6 jest kontynuacją znanej z klas 4 i 5 serii inspirowanej postacią Pitagorasa.Przemyślana i sprawdzona formuła:– przypomina poznane pojęcia, ugruntowuje wiedzę i tworzy trwałe podstawy do wprowadzenia nowego materiału,– wprowadza wymagane pojęcia, jak liczby ujemne, procenty, bryły,– nowe zagadnienia są szczegółowo omawiane na przykładach, co ułatwi przyswojenie ...

Cena:
39,70 zł

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej jest w pełni skorelowany z podręcznikiem.Zawiera ponad 150 stron różnorodnych ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów (Rozgrzewka, Trening, Dla dociekliwych).Stanowi bogate źródło zadań do każdego tematu z podręcznika, łącznie około 500 zadań.Pomaga w utrwalaniu wiedzy i przygotowaniu do sprawdzianów ...

Cena:
24,50 zł

Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek – czy to zabawa czy nauka? Nieistotne! Ważne, że poznawane w ten sposób zasady polskiej pisowni na długo pozostają w uczniowskich głowach.Seria Ortografia. Zasady i ćwiczenia jest dostosowana do potrzeb uczniów z problemami o charakterze dyslektycznym.

Cena:
13,70 zł