Geografia (kl.5 sp)

Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat dla uczniów klas 5?8 to kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w szkole podstawowej.Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i ...

Cena:
44,60 zł

Podręcznik do geografii Planeta Nowa dla klasy piątej pozwala w przystępny sposób opanować wiedzę na temat mapy, a także krajobrazów Polski i świata.Umożliwia łagodne przejście po kursie przyrody w świat geografii dzięki sprawdzonym rozwiązaniom przyjaznym młodszemu uczniowi.Kształci umiejętność interpretacji map dzięki licznym samouczkom Nic trudnego!Pomaga zrozumieć kluczowe ...

Cena:
36,50 zł

Atlas przeznaczony dla klas 5–6 szkoły podstawowej.Zawiera ponad 90 nowocześnie zaprojektowanych map, 30 wykresów i rysunków, ponad 100 fotografii oraz legendy map tematycznych, ułatwiające korzystanie z atlasu.Wszystkie mapy i wykresy oparte na najnowszych danych i badaniach.Aktualne dane dotyczące najnowszych wydarzeń z początku XXI w. dodatkowo zilustrowanych  atrakcyjnymi zdjęciami.Szczegółowe ...

Cena:
26,30 zł

Praca z zeszytem ćwiczeń pomoże w doskonaleniu kluczowych umiejętności.Układ treści dostosowany do podstawy programowej i zawiera zadania dotyczące  relacji przyczynowo-skutkowych oraz czasowo-przestrzennych pomiędzy różnymi elementami i procesami zachodzącymi w środowisku geograficznym.W tematach dotyczących krajobrazów w zadaniach pojawiają się odniesienia dotyczące Europy, by uczniowie mogli łatwiej porównywać nasz ...

Cena:
13,90 zł

Podręcznik do klasy 5 przedstawia zagadnienia z zakresu krajobrazów Polski i świata. Został opracowany w oparciu o najnowszy stan wiedzy geograficznej, dzięki czemu uczeń zapozna się z aktualnymi danymi z zakresu geografii.Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej autorzy podręcznika zastosowali liczne odwołania do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ...

Cena:
35,40 zł

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej „Planeta Nowa” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących mapy, krajobrazów Polski, krajobrazów świata, a także kontynentów i oceanów na Ziemi. Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych zjawisk dzięki licznym zadaniom z mapami tematycznymi i konturowymi.Pomaga ...

Cena:
21,60 zł