Klasa 3 (Szk.podst.)

Karty pracy są uzupełnieniem tematów lekcji zawartych w podręczniku. W atrakcyjny sposób prowadzą dzieci w świadome uczestnictwo w Eucharystii. Zaproponowane ćwiczenia pomogą w utrwaleniu wiedzy. Zmotywują do aktywizacji i kształtowania postawy dziecka Bożego, aktywnie uczestniczącego w życiu sakramentalnym. O sposobie wykorzystania kart w procesie dydaktycznym decyduje ...

Cena:
13,00 zł

Seria książeczek „Zielony Detektyw” adresowana jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wraz z Zielonym Detektywem dzieci poznają świat przyrody w odsłonach czterech pór roku. Zawarte w książeczkach różnego rodzaju ćwiczenia, eksperymenty, ciekawostki, zadania i łamigłówki matematyczne oraz pomysły na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności prowadzą do rozwijania ...

Cena:
13,90 zł
Nowość

Podręcznik wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Cena:
12,10 zł
Nowość

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika do nauki religii w klasie 3 szkoły podstawowej.

Cena:
10,50 zł
Nowość

Podręcznik do nauki religii dla klasy 3 klasy podstawowej

Cena:
15,20 zł

Celem kształcenia w kl. III jest bezpośrednie przygotowanie dzieci do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Program podobnie, jak w latach poprzednich nawiązuje do codziennych doświadczeń uczniów. Taka forma przekazu wiedzy ma na celu pomoc uczniom w świadomym przygotowaniu i przeżywaniu spotkania ...

Cena:
17,70 zł

Podręcznik dla ucznia zgodny jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jego treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka ...

Cena:
22,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Nowa, okołocyklowa publikacja z „Galerii możliwości” doskonali umiejętności matematyczne – to wiedza matematyczna wykorzystana i zastosowana w praktyce.W zeszycie znajdują się różnorodne zadania matematyczne, także o nietypowej strukturze, ułożone według zagadnień: stosunki przestrzenne, zbiory, figury geometryczne, liczenie w zakresie 50 i 100 (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie – ...

Cena:
11,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt z serii "Z Ekoludkiem w szkole" zawiera zestaw ćwiczeń pomagajacych doskonalić przez uczniów umiejętności poprawnego pisania. Przejrzysty układ zeszytu ułatwia sprawdzanie i jednoczesne utrwalanie wiadomości.

Cena:
5,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W klasie III Bożą obecność, moc i działanie uczeń poznaje na przykładzie wybranych osób Starego Testamentu. Poznając te postacie i wydarzenia biblijne uczeń odkrywa Bożą opatrzność i Bożą miłość.

Cena:
10,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Treści podręcznika są dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia, zrozumienie tekstu ułatwiają zastosowane obrazy. Celem kształcenia klasie trzeciej jest: rozwój umiejętności wnioskowania, zdobycie umiejętności analizy obrazu w połączeniu z tekstem, ksztaltowanie umiejętności uzyskiwania odpowiedzi w połączeniu z prawdami teologicznymi dzięki zastosowanym ćwiczeniom, kształtowanie postawy ...

Cena:
14,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Jezus Chrystus naszym zbawicielem. Klasa 5. Szkoła podst. KatechizmPrzedstawia historię Syna Bożego spisaną w Ewangelii.

Cena:
17,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ucznia zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r. Jego zawartość zgodna jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Zawarte treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej ...

Cena:
7,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie. Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności ...

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie. Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności ...

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami.Są skorelowane z podręcznikiem MEN dla klasy trzeciej Nasza szkoła.Zawierają ćwiczenia zintegrowane (polonistyczne, społeczne, przyrodnicze i matematyczne) utrwalające wiadomości zdobyte w szkole.

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W podręczniku KlikPlik 3 wyodrębniono następujące działy:Nasze ważne sprawy: przypominamy zasady pracy z komputerem, uczymy podstawowych terminów. Liczymy: pokazujemy, jak komputer może pomóc i uatrakcyjnić naukę liczenia. Rysujemy: rozwijamy wrażliwość dzieci na otaczający świat. Podróżujemy: wpajamy zasady i dobre nawyki podczas korzystania z Internetu, polecamy strony WWW z certyfikatem strony ...

Cena:
3,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

 Treści podręcznika dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi.

Cena:
17,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik dla ucznia zgodny jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jego treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus) oraz roku liturgicznego. Przygotowano ...

Cena:
14,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Rozszerzony zestaw ćwiczeń z gramatyki i ortografii.

Cena:
13,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny