Klasa 3 (Szk.podst.)

Podręcznik dla ucznia zgodny jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jego treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka ...

Cena:
22,80 zł

Nowa, okołocyklowa publikacja z „Galerii możliwości” doskonali umiejętności matematyczne – to wiedza matematyczna wykorzystana i zastosowana w praktyce.W zeszycie znajdują się różnorodne zadania matematyczne, także o nietypowej strukturze, ułożone według zagadnień: stosunki przestrzenne, zbiory, figury geometryczne, liczenie w zakresie 50 i 100 (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie – ...

Cena:
11,10 zł

Karty pracy są uzupełnieniem tematów lekcji zawartych w podręczniku. W atrakcyjny sposób prowadzą dzieci w świadome uczestnictwo w Eucharystii. Zaproponowane ćwiczenia pomogą w utrwaleniu wiedzy. Zmotywują do aktywizacji i kształtowania postawy dziecka Bożego, aktywnie uczestniczącego w życiu sakramentalnym. O sposobie wykorzystania kart w procesie dydaktycznym decyduje ...

Cena:
12,80 zł

Jezus Chrystus naszym zbawicielem. Klasa 5. Szkoła podst. KatechizmPrzedstawia historię Syna Bożego spisaną w Ewangelii.

Cena:
21,50 zł

Zeszyt ucznia zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r. Jego zawartość zgodna jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Zawarte treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej ...

Cena:
7,50 zł

 Treści podręcznika dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi.

Cena:
21,50 zł

Podręcznik dla ucznia zgodny jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jego treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus) oraz roku liturgicznego. Przygotowano ...

Cena:
14,40 zł

Podręcznik wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Cena:
13,50 zł

Podręcznik do nauki religii dla klasy 3 klasy podstawowej

Cena:
15,60 zł

Niejeden uczeń marzy o tym, by zostać mistrzem ortografii. Nie jest to jednak zadanie łatwe i wielu uczniów ma z tym problemy. Ćwicząc z Radosnymi dyktandami, każde dziecko może osiągnąć sukces na języku polskim. Książeczka jest idealnie dopasowana do poziomu uczniów w klasie trzeciej. Teksty dyktand do uzupełniania zawierają ...

Cena:
2,40 zł

Podręcznik ten koncentruje się na treściach, które ukazują obecność Boga w sakramentalnych znakach, zwłaszcza w sakramencie pojednania i Eucharystii. Przygotowanie do sakramentu pokuty zapoznaje z wymaganiami stawianymi przez Dekalog i przykazania kościelne w życiu religijnym. Zgodnie z koncepcją graficzna podręcznika fotografie przedstawiają przede wszystkim obiekty architektury i kultury sakralnej ...

Cena:
17,10 zł
Nowość

Seria książeczek „Zielony Detektyw” adresowana jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wraz z Zielonym Detektywem dzieci poznają świat przyrody w odsłonach czterech pór roku. Zawarte w książeczkach różnego rodzaju ćwiczenia, eksperymenty, ciekawostki, zadania i łamigłówki matematyczne oraz pomysły na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności prowadzą do rozwijania ...

Cena:
14,40 zł

Zeszyt z serii "Z Ekoludkiem w szkole" zawiera zestaw ćwiczeń pomagajacych doskonalić przez uczniów umiejętności poprawnego pisania. Przejrzysty układ zeszytu ułatwia sprawdzanie i jednoczesne utrwalanie wiadomości.

Cena:
5,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W klasie III Bożą obecność, moc i działanie uczeń poznaje na przykładzie wybranych osób Starego Testamentu. Poznając te postacie i wydarzenia biblijne uczeń odkrywa Bożą opatrzność i Bożą miłość.

Cena:
12,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Treści podręcznika są dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia, zrozumienie tekstu ułatwiają zastosowane obrazy. Celem kształcenia klasie trzeciej jest: rozwój umiejętności wnioskowania, zdobycie umiejętności analizy obrazu w połączeniu z tekstem, ksztaltowanie umiejętności uzyskiwania odpowiedzi w połączeniu z prawdami teologicznymi dzięki zastosowanym ćwiczeniom, kształtowanie postawy ...

Cena:
18,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie. Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności ...

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie. Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności ...

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami.Są skorelowane z podręcznikiem MEN dla klasy trzeciej Nasza szkoła.Zawierają ćwiczenia zintegrowane (polonistyczne, społeczne, przyrodnicze i matematyczne) utrwalające wiadomości zdobyte w szkole.

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W podręczniku KlikPlik 3 wyodrębniono następujące działy:Nasze ważne sprawy: przypominamy zasady pracy z komputerem, uczymy podstawowych terminów. Liczymy: pokazujemy, jak komputer może pomóc i uatrakcyjnić naukę liczenia. Rysujemy: rozwijamy wrażliwość dzieci na otaczający świat. Podróżujemy: wpajamy zasady i dobre nawyki podczas korzystania z Internetu, polecamy strony WWW z certyfikatem strony ...

Cena:
3,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika do nauki religii w klasie 3 szkoły podstawowej.

Cena:
9,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny