Klasa 2 (Szk.podst.)

Podręcznik zawiera 56 tematów. W drugim roku trzyletniego cyklu przygotowania do pełnego udziału w Eucharystii uczeń spotyka się z pogłębionym przeżywaniem Bożego działania w swoim życiu i w świecie, do którego należy. Poznaje życie i naukę Jezusa Chrystusa na tle wydarzeń roku liturgicznego i nawiązuje ...

Cena:
10,40 zł

Treści podręcznika do religii skupione są wokół tematu odkrywania miłości Bożej w Piśmie świętym, osobie Jezusa Chrystusa, przeżywaniu roku liturgicznego oraz doświadczeniu życia codziennego (słuchanie, odpowiadanie, dziękowanie, przepraszanie, przebaczanie, przyjmowanie darów i obdarowywanie). W podręczniku znajdują się również nowe jednostki tematyczne, np. o Chrystusie Królu, Dobrym ...

Cena:
15,60 zł

Kochamy Pana Jezusa 2 Karty pracy zadania w nich zawarte korelująz tematami opracowanymi w podręczniku ucznia. Są one różnym stopniu trudności.Zaproponowane ćwiczenia wzbudzą zainteresowanie tematem, ułatwią zapamiętanie przerobionego materiału, zainspirują do kreatywnego myślenia.

Cena:
13,40 zł

Wykorzystanie innowacyjnych środków dydaktycznych pomoże w dotarciu do uczniów o różnych możliwościach percepcyjnych. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć pomoże w kształtowaniu właściwej postawy chrześcijańskiejZaproponowany materiał wprowadzi w tajemnicę spotkania z Bogiem w sakramencie pojednaniaCytaty z Pisma Świętego uwrażliwią na potrzebę słuchania BogaDziałania zaproponowane do wykonania zachęcą rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu ...

Cena:
17,20 zł

Ćwiczenia Czytam i piszę. Lokomotowywa dla klasy 2 składają się z 4 zeszytów.Materiał jest czytelnie podzielony na bloki tematyczne. Łagodne, ale konsekwentne stopniowanie trudności powoduje, że dzieci w sposób harmonijny zdobywają i utrwalają nowe umiejętności. Pomaga w tym użyteczna wyprawka. Zeszyty Czytam i piszę wyróżnia to, że od samego początku ...

Cena:
12,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim: - autentyczne materiały z zasobów „National Geographic” – filmy i zdjęcia, które ukazują dzieciom inne kultury i tradycje, - atrakcyjni bohaterowie – papuga Chatty, niedźwiedź Honey i krokodyl Snap łączą świat realny ...

Cena:
38,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej: - sekcje More Fun – dodatkowe ćwiczenia dla zdolnych uczniów, wykorzystujące inne techniki pracy, - sekcje Wonderful World w lekcjach interkulturowych, pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata, - ćwiczenia pisania i czytania zgodne z podstawą programową ...

Cena:
29,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik i ćwiczenie do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej.

Cena:
22,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Kochamy Pana Jezusa. Klasa 2, szkoła podstawowa.Religia - pakiet : Podręcznik + Zeszyt ćwiczeńOpis :Treści podręcznika do religii skupione są wokół tematu odkrywania miłości Bożej w Piśmie świętym, osobie Jezusa Chrystusa, przeżywaniu roku liturgicznego oraz doświadczeniu życia codziennego (słuchanie, odpowiadanie, dziękowanie, przepraszanie, przebaczanie, ...

Cena:
32,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

W ramach każdej jednostki lekcyjnej przygotowane są 3-4 ćwiczenia, które uczeń wykonuje w szkole lub w domu. Celem ćwiczeń jest: wzbudzenie zainteresowania tematem; ułatwienie zapamiętywania trudnych pojęć; aktywizacja intelektualna.

Cena:
14,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

"Kochamy Pana Jezusa" Ćwiczenia do religii dla II klasy Szkoły Podstawowej

Cena:
7,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Nowoczesny solfeż dla dzieci i młodzieży, zawierający wiele przykładów z polskiej i światowej literatury muzycznej.Książka zalecana przez Ministra Kultury i Sztuki do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki kształcenia słuchu na poziomie szkoły muzycznej pierwszego stopnia.

Cena:
3,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Moje Ćwiczenia. Domowniczek.Publikacja zawiera zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie.Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności przydatne w nauce ...

Cena:
5,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Moje Ćwiczenia. Domowniczek.Publikacja zawiera zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie.Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności przydatne w nauce ...

Cena:
0,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Moje Ćwiczenia. Domowniczek.Publikacja zawiera zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.Uwzględniają zadania, które zostały dobrane tak, by rozwijać u dziecka inteligencje wielorakie.Zawierają m.in. ćwiczenia na spostrzegawczość, rymowanki, ćwiczenia rozwijające umiejętności przydatne w nauce ...

Cena:
7,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Książeczka przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klasy 2, ale może być również realizowana w klasie 3.Zawiera ćwiczenia językowe poszerzające zakres słownictwa i struktur składniowych. Kształtuje umiejętność posługiwania się przez dzieci językiem ojczystym w mowie i piśmie.Ćwiczenia można wykonywać zarówno w pracy z całą klasą, jak i indywidualnie w ...

Cena:
11,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Ortografia potrafi spędzić sen z powiek niejednego małego ucznia. Język polski obfituje w kropeczki, kreseczki, ogonki, ciężko się w tym połapać, a bez tego w szkole ani rusz. Radosne dyktanda to idealne rozwiązanie tych problemów. Dyktanda do uzupełniania opowiadają zabawne historie, a poziomem trudności dopasowane są do możliwości uczniów ...

Cena:
2,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Ćwiczenia zakładają samodzielną i twórczą pracę ucznia. Może on uzupełniać ilustracje, układać puzzle, tworzyć obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne. Są tutaj również zadania wymagające większego skupienia: wypełnianie witrażyków, labirynty itp.Zadania były konsultowane z nauczycielami religii i zostały dostosowane do możliwości dzieci siedmioletnich. ...

Cena:
10,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Uczę sie z Ekoludkiem. Ćwiczenia klasa 2 cz. 2

Cena:
2,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Program klasy II ma na celu przygotowanie dzieci do pierwszego, osobistego spotkania z Chrystusem w Eucharystii oraz sakramencie pojednania i pokuty. Program nawiązuje do codziennych doświadczeń wychowanków dotyczących zapraszania, słuchania, dziękowania za przebaczenie oraz obdarowywania sobą-wprowadza w motywowaną wiarę komunii z Jezusem przebaczającym grzechy. Ukazuje też Jezusa działającego i obecnego ...

Cena:
6,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny