Szkoła podstawowa

Elementarz odkrywców. Matematyka. Podręcznik. Klasa 2, część 1 – opis wydawcy.Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców. Matematyka” do klasy 2 to kontynuacja wprowadzania dzieci w świat matematyki krok po kroku, gdzie w przyjazny i prosty sposób są prezentowane nowe treści oraz kształtowane pojęcia matematyczne. Dziecko rozwija sprawność liczenia i logiczne myślenie, ...

Cena:
17,20 zł

Zestaw zawiera 5 części domowniczków dla klasy 1 szkoły podstawowej. W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, która sprzyja świadomemu włączaniu się rodziców w proces edukacji dziecka.Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka i dostrzegać napotykane przez nie trudności oraz szczególne uzdolnienia.Domowniczki to ćwiczenia pobudzające różne umiejętności dzieci:- spostrzegawczość,- uwagę ...

Cena:
26,20 zł

Elementarz odkrywców. Muzyka. Klasa 2 – opis wydawcy.Zeszyt do muzyki z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 2 zawiera różnorodne ćwiczenia reprezentujące wszystkie aktywności muzyczne, 33 piosenki na „Kartkach ze śpiewnika”, klocki rytmiczne wielokrotnego zastosowania, kurs gry na dzwonkach wraz z utworami.Proponowane zajęcia muzyczne zawarte w zeszycie:– rozwijają wrażliwość muzyczną dzięki ...

Cena:
19,30 zł

Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne. Klasa 2 – opis wydawcy.Zeszyt „Potyczki ortograficzne” do klasy 2 zawiera różnorodne ćwiczenia, które pozwalają poznać, utrwalić i zapamiętać wprowadzone na zajęciach zasady ortograficzne.Uczy prawidłowej pisowni wyrazów dzięki wielu ćwiczeniom doskonalącym spostrzeganie, pamięć wzrokową oraz zapamiętywanie.Pozwala szybciej i skuteczniej utrwalać wyjątki ortograficzne.Sprzyja opanowaniu wprowadzonych zasad ortograficznych ...

Cena:
16,70 zł

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2, część 4 – opis wydawcy.Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 2 prowadzi dalej ucznia przez świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Pomaga w tworzeniu właściwych postaw społecznych oraz systemu wartości, wspiera dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniem emocji.Wspiera w doskonaleniu umiejętności czytania ...

Cena:
18,70 zł

Elementarz odkrywców 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia. Klasa 2, część 4 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 2, część 4 kontynuują wprowadzanie ucznia w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, wspierają w doskonaleniu niezbędnych umiejętności czytania i pisania oraz, stosując zasadę stopniowana trudności, przybliżają naukę o ...

Cena:
17,20 zł

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia / edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Klasa 1, część 2 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 1, część 2 wprowadzają dziecko w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, kształtują niezbędną umiejętność czytania i pisania oraz stosując zasadę stopniowana trudności, przybliżają naukę o języku.Utrwalają, doskonalą i ...

Cena:
17,20 zł

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2, część 1 – opis wydawcy.Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 2 prowadzi dalej ucznia przez świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Pomaga w tworzeniu właściwych postaw społecznych oraz systemu wartości, wspiera dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniem emocji.Wspiera w doskonaleniu umiejętności czytania ...

Cena:
18,70 zł

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia / Matematyka, klasa 1, część 2 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców. Matematyka” do klasy 1, część 2 są uzupełnieniem podręcznika, rozwijają sprawność liczenia, utrwalają rachunek pamięciowy oraz pomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych.Ćwiczenia utrwalają rozumienie pojęcia liczby przedstawionej w rożnych aspektach. Uczą rozwiązywania zadań tekstowych dzięki ...

Cena:
17,20 zł

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia / edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Klasa 1, część 4 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 1, część 4 wprowadzają dziecko w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, kształtują niezbędną umiejętność czytania i pisania oraz stosując zasadę stopniowana trudności, przybliżają naukę o języku.Kształtują umiejętność pisania ...

Cena:
17,20 zł

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia / Matematyka, klasa 1, część 1 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców. Ćwiczenia matematyczne” do klasy 1, część 2 są uzupełnieniem podręcznika, rozwijają sprawność liczenia, utrwalają rachunek pamięciowy oraz pomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych.Ćwiczenia utrwalają rozumienie pojęcia liczby przedstawionej w rożnych aspektach. Uczą rozwiązywania zadań tekstowych ...

Cena:
17,20 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne. Klasa 3 szkoły podstawowej – opis wydawcy.Zeszyt Potyczki ortograficzne do klasy 3 zawiera różnorodne ćwiczenia, które pozwalają utrwalić i zapamiętać wprowadzone na zajęciach zasady ortograficzne:– uczy prawidłowej pisowni wyrazów dzięki wielu ćwiczeniom doskonalącym spostrzeganie, pamięć wzrokową oraz zapamiętywanie,– pozwala szybciej i skuteczniej utrwalać wyjątki ortograficzne,– sprzyja ...

Cena:
16,70 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców. Matematyka, ćwiczenia, część 1. Klasa 3 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców. Matematyka” do klasy 3, część 1 są uzupełnieniem podręcznika, rozwijają sprawność liczenia, utrwalają rachunek pamięciowy oraz pomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych. Ćwiczenia zawierają różnorodne zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.Uczą różnych sposobów rozwiązywania zadań ...

Cena:
17,20 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3, część 4 – opis wydawcy.Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców\" do klasy 3, część 4 prowadzi dalej ucznia przez świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.Pomaga w tworzeniu właściwych postaw społecznych oraz systemu wartości, wspiera dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniem emocji. Kształtuje dziecięcy świat ...

Cena:
18,70 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców 3 Ćwiczenia cz.4 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii Elementarz odkrywców\" do klasy 3, część 4 kontynuują wprowadzanie ucznia w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, wspierają w doskonaleniu niezbędnych umiejętności czytania i pisania oraz stosując zasadę stopniowana trudności, przybliżają naukę o języku.Rozwijają umiejętność pisania oraz czytania ze zrozumieniem ...

Cena:
17,20 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3, część 2 – opis wydawcy.Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 3 prowadzi dalej ucznia przez świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Pomaga w tworzeniu właściwych postaw społecznych oraz systemu wartości, wspiera dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniem emocji.• Kształtuje dziecięcy świat wartości ...

Cena:
18,70 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia dla klasy 3 szkoły podstawowej. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Część 2 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 3, część 2 kontynuują wprowadzanie ucznia w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, wspierają w doskonaleniu niezbędnych umiejętności czytania i pisania oraz stosując zasadę stopniowana trudności, przybliżają ...

Cena:
17,20 zł
Zapowiedz

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia dla klasy 3 szkoły podstawowej. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Część 3 – opis wydawcy.Ćwiczenia z serii „Elementarz odkrywców” do klasy 3 (część 3) kontynuują wprowadzanie ucznia w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, wspierają w doskonaleniu niezbędnych umiejętności czytania i pisania oraz stosując zasadę stopniowana trudności, przybliżają ...

Cena:
17,20 zł

Sprzyja umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranego repertuaru utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez ...

Cena:
20,80 zł

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej, część 1, zgodny z zapisami nowej podstawy programowej, ułatwia naukę i odkrywanie świata matematyki.Pozwala dostrzec prawa matematyki dzięki interesującym wprowadzeniom Na dobry początek.Wspiera rozwijanie umiejętności dzięki przykładom szczegółowo rozwiązanych zadań.Każdy uczeń może pracować w indywidualnym tempie, rozwiązując specjalnie przygotowane zadania z ...

Cena:
18,70 zł