Podręczniki do nauki zawodu

Podręcznik jest wprowadzeniem do praktycznego stosowania rehabilitacji leczniczej z uwzględnieniem jej wieloaspektowego i interdyscyplinarnego charakteru. Swoją tematyką obejmuje zagadnienia programu nauczania przedmiotu `fizjoterapia ogólna`. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. pojęcia i założenia rehabilitacji oraz polskiej koncepcji rehabilitacji, a także problemy wykorzystania w fizjoterapii naturalnych procesów regeneracji, kompensacji i adaptacji ...

Cena:
52,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk. Zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w trzeciej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. Po opanowaniu materiału zawartego w książce przyszły ...

Cena:
23,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Jest to pierwszy zintegrowany podręcznik z tej dziedziny na rynku wydawniczym. Stanowi źródło aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, przydatnych w nauce i praktyce w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz intensywnej terapii i opieki. Treść podręcznika jest zgodna z obowiązującymi. ujednoliconymi programami nauczania na poziomie licencjackim i ...

Cena:
91,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Druga część podręcznika poświęconego budowie podwozi i nadwozi samochodowych. Przedstawiono w niej budowę i działanie układów hamulcowego, kierowniczego i jezdnego oraz zawieszenia i nadwozia wraz z układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy, jak również zagadnienia dotyczące ram nośnych, przyczep, naczep i motocykli. Opisano zasady diagnostyki, obsługi ...

Cena:
45,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

`Po dokładnej analizie podręcznika przez Zarząd Cechu Fryzjerów, jednogłośnie stwierdziliśmy, że podręcznik będzie przydatny dla celów nauki zawodu młodocianych pracujących w zxakładzie fryzjerskim, jak również będzie bardzo przydatny dla Mistrzów szkolących.` Zarząd

Cena:
19,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów techników weterynaryjnych.Zawarte w nim, wybrane treści mogą również służyć innym, pokrewnym kierunkom kształcenia na poziomie średnim.Zawarte są w podręczniku podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt - ogólne zasady budowy organizmu, podstawy budowy i funkcji komórki i tkanek zwierzęcych, a także budowa ...

Cena:
54,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.Podręcznik do nauki zawodu.  Technik informatykTechnik informatyk nie jest zwykłym użytkownikiem komputerów. Jeśli uczeń wybiera szkołę o takim profilu, z czasem staje się prawdziwym komputerowym ekspertem. Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami jest doskonałą merytorycznie odpowiedzią na wprowadzenie nowej podstawy programowej. ...

Cena:
50,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych).Autor publikacji wyczerpująco omawia budowę i działanie podzespołów i zespołów pneumatycznych oraz hydraulicznych, zasady dobierania narzędzi do ...

Cena:
39,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik mechatronik z 2017 roku!Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, przybliżający materiał z zakresu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.Źródło rzetelnej wiedzy i pomoc w opanowaniu umiejętności praktycznych dotyczących budowy oraz zastosowania urządzeń i systemów ...

Cena:
56,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik elektryk z 2017 roku!Podręcznik niezbędny w nauce zawodu technik elektryk. Obejmuje materiał z zakresu kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych i stanowi podstawowe źródło wiedzy w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.Część pierwsza publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje ...

Cena:
51,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk z 2017 roku!Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk obejmujący materiał z zakresu kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.Rzetelna wiedza i dobre przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Ta nowoczesna publikacja pomoże przyszłym technikom ...

Cena:
51,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji T.15. (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, które przypomina podstawowe wiadomości, i karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami. Publikacja proponuje różnorodne ...

Cena:
44,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk z 2017 roku!Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera materiał z zakresu kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci i zapewnia doskonałe przygotowanie do egzaminu zawodowego.  Autorzy dołożyli starań, by nie tylko przedstawić tematy ...

Cena:
51,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych. Realizuje treści z zakresu 2. części  kwalifikacji A.61. (Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu).Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności potrzebnych do wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w gabinecie kosmetycznym. Przekazuje ponadto wiedzę na temat budowy skóry, rozpoznawania różnych ...

Cena:
33,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Cena:
33,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).Podręcznik obejmuje m.in. tematy dotyczące działalności usługowej zakładów gastronomicznych, marketingu, zasad kalkulacji rozliczania usług gastronomicznych, systemów obsługi gości, przygotowania sali restauracyjnej, przebiegu obsługi ...

Cena:
44,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik niezbędny dla uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).Prawdziwe kompendium wiedzy dotyczącej: zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, obwodów elektrycznych, pola magnetycznego, pola elektrycznego, materiałów używanych w elektrotechnice i elektronice (kondensatory, rezystory, cewki), ...

Cena:
42,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie potraw i napojów).Autorka wyczerpująco omówiła tematy dotyczące ciast, zup i sosów gorących, mięsa i produktów ze zwierząt rzeźnych, drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza, potraw mięsnych ...

Cena:
44,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik jest skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik logistyk i obejmuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.32. (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych).Podręcznik fachowo omawia między innymi: zadania poszczególnych jednostek gospodarczych, organizowanie pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie ...

Cena:
33,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena żywienia).Autorka wyczerpująco omówiła tematy dotyczące znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka, roli składników pokarmowych w żywieniu, przemian składników odżywczych w organizmie, wody i jej znaczenia ...

Cena:
33,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny