Szkoły zawodowe

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania oferty usług gastronomicznych i zaplanowania działań związanych z ich promocją. Uczeń znajdzie w książce informacje na ...

Cena:
40,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej).Książka w przystępny sposób prezentuje treści związane z przygotowaniem analiz finansowych. Pozwala uczniom zdobyć umiejętności rozróżniania metod analizy finansowej, a także stosowania ...

Cena:
28,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik budownictwa i betoniarz-zbrojarz. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji B.16. (Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich) – B.16.1. (Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu).Podręcznik omawia ogólne zasady organizacji procesów zbrojarskich. Autor scharakteryzował dokumentację wymaganą do wykonania zbrojenia konstrukcji, przedstawił zasady wykonywania i odczytywania rysunków ...

Cena:
22,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość).Książka w przystępny sposób prezentuje treści związane z planowaniem i analizą ekonomiczną. Dzięki publikacji uczeń zdobędzie umiejętności sporządzania biznesplanu, stosowania wskaźników ekonomicznych, przygotowywania sprawozdań finansowych ...

Cena:
33,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).Książka w przystępny sposób prezentuje informacje na temat rachunkowości. Pozwala uczniom zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych, interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, ...

Cena:
39,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Nowoczesny podręcznik do nauczania zawodu fryzjera w szkołach, z możliwością wykorzystania w indywidualnym szkoleniu w zakładach fryzjerskich oraz na kursach dokształcających. W sposób kompleksowy omawia wszystkie zagadnienia teoretyczne i praktyczne wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu fryzjera. Pozwala przygotować adepta do egzaminu czeladniczego i usystematyzować ...

Cena:
6,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej obejmuje następujące treści: biuro podróży, formy turystyki, atrakcje turystyczne Polski, kraje i narodowości, na dworcu, na lotnisku, wypożyczenie samochodu, organizacja imprez turystycznych, rodzaje usług i obiektów hotelowych, wyposażenie hoteli, rezerwacja, obsługa recepcji, usługi hotelowe i ...

Cena:
4,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem część 3 - podręcznik, składający się z trzech części, przeznaczony dla techników i szkół policealnych w zawodzie kucharz. Część 1: Zawiera wiadomości o środkach spożywczych, sposobach oceny sensorycznej surowców i potraw. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii, ...

Cena:
5,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16.2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach. W książce omówiono m.in. pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia, narzędzia i sprzęt do montażu ...

Cena:
22,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową i programem nauczania dla zawodu kucharz na poziomie technikum. Część pierwsza podręcznika zawiera wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii, prawa żywnościowego, systemów jakości GMP, GHP, HACCP, objaśnia procesy technologiczne, przyprawy i zioła, tłuszcze, warzywa, ziemniaki, grzyby, owoce, ...

Cena:
42,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego.Zbiór zawiera przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych na I i II część etapu pisemnego (po 50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista, 20 pytań dotyczących wiadomości i umiejętności związanych ...

Cena:
4,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Książka zawiera 6 zestawów zadań egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się z 70 zadań testowych (50 w części pierwszej, gdzie sprawdzane są wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik hotelarstwa, i 20 w części drugiej – ...

Cena:
4,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Niniejsza publikacja jest autorskim komentarzem metodycznym do podręczników "Matematyka dla każdego 1" i "Matematyka dla każdego 2" oraz "Zbioru zadań dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 1" i "Zbioru zadań dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 2". Ma ona pomóc nauczycielom matematyki w prowadzeniu zajęć w zasadniczej szkole ...

Cena:
0,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika w materiał ćwiczeniowy. Oprócz zadań ćwiczących podstawowe umiejętności są w nim zadania o zwiększonym stopniu trudności, nietypowych metodach rozwiązania, przeznaczone dla tych uczniów, którzychcą kontynuować naukę w liceum czy technikum uzupełniającym. Wśród nich wyróżniamy zadania różnych typów, doskonalące umiejętności przede wszystkim: czytania ze zrozumieniem, projektowania ...

Cena:
3,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny