Wiedza o społeczeństwie (kl.2 Lic/Tech.)

Pomaga utrwalać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki korelacji z treściami podręcznika.Uczy, jak rozumieć polecenia z arkusza maturalnego, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne dzięki skutecznym strategiom wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.Pomaga w aktualizowaniu wiadomości dotyczących życia społecznego i ...

Cena:
24,10 zł

Zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego.Prezentuje zagadnienia przedmiotowe w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej.Kształci umiejętności przydatne w codziennym życiu dzięki różnorodnym ćwiczeniom.Rozbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.Wspomaga ...

Cena:
47,50 zł

W podręcznikach położono nacisk na wszechstronny rozwój polegający na kształtowaniu postaw młodych ludzi i ich kompetencji, m.in. obywatelskich, społecznych, osobistych, przedsiębiorczych, cyfrowych. Autorzy skupili się na przekazaniu rzetelnej wiedzy dotyczącej prawidłowości życia społecznego, znaczenia różnych podmiotów życia publicznego, systemu politycznego i prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosunków międzynarodowych.

Cena:
43,60 zł

Wiedza O Społeczeństwie Maturalne Karty Pracy 3 Liceum I Technikum zakres rozszerzony.

Cena:
23,30 zł

Wiedza o Społeczeństwie Maturalne Karty Pracy 2 Liceum I Technikum Zakres Rozszerzony

Cena:
23,30 zł

Prezentuje treści przedmiotowe w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej.Rozbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.Umożliwia samodzielne utrwalanie wiedzy z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.Pozwala kształcić przydatne w życiu umiejętności, takie jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i ...

Cena:
43,60 zł

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja w zakresie podstawowym zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej na ten poziom.Znany już zespól autorski w tomie drugim kontynuuje zapoznawanie uczniów z podstawowymi prawami gwarantowanymi człowiekowi, funkcjonowaniem prawa i ...

Cena:
43,20 zł

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja w zakresie rozszerzonym kontynuuje treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej i skutecznie przygotować się do matury.Autor podręcznika skutecznie integruje treści podstawowe z rozszerzonymi wiadomościami z takich dziedzin jak: demokracja, polityka ...

Cena:
47,60 zł

Wiedza o Społeczeństwie Karty Pracy Ucznia 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy

Cena:
19,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik został dostosowany do wieloletniego użytku. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cena:
45,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności przedmiotowych, takich jak praca z tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.Uczy, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne– w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.Pozwala utrwalać wiadomości poprzez ...

Cena:
24,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego.Prezentuje zagadnienia przedmiotowe w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej.Rozbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.Kształci umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi ...

Cena:
47,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

„Maturalne karty pracy. Część 2” z serii „W centrum uwagi” to zbiór zadań dotyczących prawa, praw człowieka, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej. Materiały, opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej, ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego.Ponadto umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z tekstem źródłowym, materiałem ilustracyjnym i danymi statystycznymi.Pomagają ...

Cena:
20,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny