Język polski (kl.2 Lic/Tech.)

Podręcznik Język polski. Klasa 2. Część 2. Linia II. Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i technikum

Cena:
0,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Język polski 2. Część 1 został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i techników na pierwszy semestr nauki. Linia II, ciesząca się dużą popularnością wśród humanistów, kontynuuje omawianie treści z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Duży nacisk autorki położyły na kształcenie umiejętności odnajdywania i odczytywania kontekstów literackich i kulturowych ...

Cena:
0,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Język polski. Klasa 2. Część 2. Linia I. Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i technikum

Cena:
0,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Maturalne karty pracy „Ponad słowami” umożliwiają rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem sprawdzanej w pierwszej części arkusza maturalnego.Ponadto:Poszerzają wiedzę na temat epoki historyczno-literackiej, twórcy lub dzieła dzięki odpowiednio dobranym tekstom. Pomagają oswoić się z formą zadań maturalnych i typami tekstów pojawiających się na egzaminie za pomocą poleceń typu egzaminacyjnego.

Cena:
21,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyty są pomyślane jako uzupełnienie podręczników z serii „Przeszłość to dziś”. Do każdego tomu zaplanowaliśmy jeden zeszyt. Będzie on zawierał zagadnienia ukierunkowujące szczegółową analizę i interpretację wybranych utworów literackich zamieszczonych w podręczniku, a także dłuższych tekstów czytanych w całości, takich jak Król Edyp (klasa I, część 1), Makbet czy Świętoszek ...

Cena:
10,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Materiał w podręczniku jest podzielony na rozdziały według epok literackich. Autorzy przedstawiają poszczególne zagadnienia za pomocą fragmentów wypowiedzi znawców przedmiotu i starają się pokazać każdą z epok możliwie wszechstronnie. Rozdziały mają stałą budowę: 1. Barwy epoki (wprowadzenie) 2. Dzieła i arcydzieła (teksty literackie wraz z obudową "Problemy, pytania, konteksty") 3. ...

Cena:
34,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 425/3/2013Zakres podstawowy i rozszerzony. Z dostępem do E-TESTÓW.

Cena:
31,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka dla klasy 2 został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie. W ramach epok zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym. ...

Cena:
38,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Nowe lustra świata został przygotowany do nauki w liceum i technikum, do kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Polecamy go wszystkim zainteresowanym różnorodnymi zjawiskami zarówno kultury dawnej (w tym wypadku: kultury renesansu, baroku i oświecenia), jak i kultury współczesnej.Najważniejsze zalety podręcznika:bogactwo utworów literackich (z ...

Cena:
37,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Nowe lustra świata został przygotowany do nauki w liceum i technikum, do kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Polecamy go wszystkim zainteresowanym różnorodnymi zjawiskami zarówno kultury dawnej (w tym wypadku: kultury Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego), jak i kultury współczesnej.Najważniejsze zalety podręcznika:bogactwo utworów literackich (z ...

Cena:
40,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Lustra świata został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Polecamy go wszystkim zainteresowanym różnorodnymi zjawiskami kultury – zwłaszcza współczesnej.Najważniejsze zalety naszego podręcznika: bogactwo utworów literackich (z epoki i współczesnych), a także antologia dodatkowych ...

Cena:
34,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 2 dla klasy 2 został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o ...

Cena:
38,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Seria podręczników do języka polskiego dla liceum i technikum.nowy podział treści nauczania: klasa I obejmuje epoki od antyku do romantyzmu, klasa II - od pozytywizmu do 1945 r., klasa III literaturę po 1945 r. - mniejsza objętość (ograniczenie materiału, co ułatwi realizację programu) nowe elementy i działy:(obszerne opracowanie lektur z ...

Cena:
31,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręczniki -Ponad słowami- charakteryzują się wyjątkowo czytelnym układem treści, rzetelnym opracowaniem zagadnień maturalnych oraz dużą dbałością o kształcenie kulturowe, z naciskiem na edukację filmową. Wyraźne oddzielenie tekstów z epoki i współczesnych nawiązań umożliwia uczniom poznawanie historii literatury w uporządkowany sposób. Z kolei przekrojowe wprowadzenia do ...

Cena:
33,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Język polski 2. Kształcenie językowe. Zakresy podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

Cena:
18,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Ćwiczenia zawarte w zeszycie odsyłają do podręczników Renaty Przybylskiej O języku polskim i Mariana Stai Literatura polska. Romantyzm. Wykorzystując materiał w nich zawarty – teksty, reprodukcje – łączą naukę o języku z nauką o literaturze i sztuce. Ćwiczenia z zakresu retoryki czy analizy tekstów kultury pomagają uczniowi kształcić i doskonalić ...

Cena:
7,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny