Geografia (kl.2 Lic/Tech.)

Podręcznik Geografia 2. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i technikum. Publikacja zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej na poziomie podstawowym.Autorka podręcznika w tomie drugim realizuje treści z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na świecie. Przybliża zjawiska demograficzne, charakteryzuje gospodarkę, rolnictwo, przemysł i usługi. Publikacja ...

Cena:
0,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik Geografia. Klasa 3. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Cena:
0,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik „Geografia dla maturzysty” umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności sprawdzanych na maturze, takich jak analiza danych statystycznych.Ponadto:- Pomaga zrozumieć najważniejsze treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata dzięki czytelnym mapom i barwnym, doskonale opisanym grafikom.- Umożliwia kształcenie umiejętności analizy dzięki różnorodnym materiałom źródłowym, takim jak fotografie i ilustracje.- Umożliwia powtórzenie i utrwalenie najważniejszych ...

Cena:
44,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zeszyt ćwiczeń „Geografia dla maturzysty” umożliwia rozwinięcie kluczowych umiejętności geograficznych, takich jak analiza i interpretacja danych statystycznych czy praca z tekstem źródłowym.Ponadto:- Pozwala kształcić umiejętność wykonywania zadań z mapami oraz danymi statystycznymi ujętych w formie tabel i diagramów.- Umożliwia kształcenie umiejętności analizy różnorodnych materiałów źródłowych, takich jak fotografie, ilustracje czy ...

Cena:
28,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik zawiera treści z geografii społeczno-ekonomicznej świata.Zastosowano w nim szereg rozwiązań umożliwiających skuteczne przygotowanie do matury.Zachęca do analizowania danych statystycznych zilustrowanych nowatorskimi infografikami Pomaga doskonalić umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego i zachęca do dyskusji nad ważnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi we współczesnym świecie (Przyczyna a skutek)Umożliwia skuteczne powtórzenie najważniejszych wiadomości z każdego ...

Cena:
42,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja dla ucznia ułatwiająca systematyczne przygotowania do matury. Zawiera zestawy zadań skorelowanych z rozdziałami podręcznika w formie kart pracy.   - Ćwiczy umiejętności sprawdzane na maturze   - Pomaga osiągnąć biegłość w rozwiązywaniu zadań dzięki samouczkom Krok po kroku   - Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów   - Do wykorzystania na ...

Cena:
21,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do zakresu podstawowego przeznaczony jest na 30 godzin lekcyjnych. Przedstawia on: czynniki utrudniające współpracę międzynarodową, procesy integracyjne na świecie, wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze oraz sposób opisywania regionu na tle innych obszarów. Cennym uzupełnieniem ostatniej części podręcznika może być jeden z pięciu zeszytów regionalnych, ułatwiających poznawanie regionu, w ...

Cena:
2,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

System społeczno-gospodarczy. Zakres rozszerzony.Podręcznik zawiera bardzo wszechstronną charakterystykę działalności gospodarczej człowieka, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym surowców mineralnych, działalności przemysłowej, rolnictwa i usług.  Ponadto na uwagę zasługuje interesujące podejście autorów do tematyki rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata, przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska naturalnego.

Cena:
3,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny