Klasa 2 Lic/Tech.

Wiedza o Społeczeństwie Maturalne Karty Pracy 2 Liceum I Technikum Zakres Rozszerzony

Cena:
21,00 zł

Wiedza o Społeczeństwie Karty Pracy Ucznia 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy

Cena:
19,00 zł

Biologia Maturalne Karty Pracy 2 Liceum I Technikum Zakres Rozszerzony

Cena:
21,00 zł

Fizyka Karty Pracy Ucznia 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy

Cena:
19,00 zł

Język Polski Maturalne Karty Pracy 2 Część 1 i 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy Linia I

Cena:
21,00 zł

Chemia Karty Pracy Ucznia 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy

Cena:
19,00 zł

Język Polski Maturalne Karty Pracy 2 Część 1 i 2 Liceum I Technikum Zakres Rozszerzony Linia I

Cena:
21,00 zł

Biologia Karty Pracy Ucznia 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy

Cena:
19,00 zł

Chemia Maturalne Karty Pracy 2 Liceum I Technikum Zakres Rozszerzony

Cena:
21,00 zł

Historia Karty Pracy Ucznia 2 Część 1 i 2 Liceum I Technikum Zakres Podstawowy

Cena:
19,00 zł

Testy źródłowe i polecenia do nich przygotowują do rozwiązywania zadań typu maturalnego.Cytaty i propozycje lektur inspirują do własnych poszukiwań i rozbudzają ciekawość uczniów.Ćwiczenia zwracające uwagę na inny kontekst tego samego zagadnienia uczą analitycznego myślenia i wiązania faktów.Wstępy do omawianych tematów i podsumowania lekcji porządkują wiedzę oraz wskazują uczniom najważniejsze informacje ...

Cena:
21,00 zł

Geografia 2. Maturalne karty pracy to publikacja dla uczniów klasy 2 liceów ogólnokształcących i techników, uczących się tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Jest to zestaw zadań pozwalający nie tylko zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej, lecz także skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii. Karty pracy zawierają różnorodne ćwiczenia ...

Cena:
21,00 zł

Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca.Podręcznik do religii dla 2 klasy ponadgimnazjalnej AZ-42-01/10-LU-4/13.Podręcznik nr AZ-42-01/10-LU-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II ponadgimnazjalnej, zgodny z programem nauczania ...

Cena:
19,30 zł

Umożliwiają skuteczne opanowanie wiedzy z każdego tematu – proste zadania Na dobry początek oraz zadania ze wskazówkami wspierają uczniów w pokonywaniu trudności.Kształcą umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących opisu, projektowania i prezentacji wyników doświadczeń i umożliwiają uczniom ich samodzielną obserwację.Uczą projektowania i przeprowadzania doświadczeń dzięki doświadczeniom do samodzielnego wykonania - Niewielkie projekty, ...

Cena:
21,20 zł

Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii organicznej oraz systematyczne sprawdzanie opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.Kształcą umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących opisu, projektowania i prezentacji wyników doświadczeń dzięki Kartom laboratoryjnym.Uczą analizy poleceń i właściwego rozumienia czasowników operacyjnych użytych w zadaniach maturalnych - Jak rozumieć polecenia?Ułatwiają osiągnięcie biegłości ...

Cena:
22,70 zł

Podręcznik numer AZ-51-01/18-KI-3/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-5-01/18. Podręcznik obejmuje sześćdziesiąt tematów zgrupowanych w siedmiu rozdziałach. Jednostki lekcyjne zawierają stałe elementy: teksty biblijne i katechizmowe, Pomyśl, Zapamiętaj, Posłuchaj świętych, Pomódl się oraz Wykonaj. Hasła „Warto” oraz „Wiem, że” pomagają uczniowi odkryć proponowaną wartość we własnym życiu. Wykaz ...

Cena:
13,70 zł

Podręcznik został dostosowany do wieloletniego użytku. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cena:
42,90 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych, którzy uczą się chemii w zakresie rozszerzonym, w nowych 4-letnich liceach lub 5-letnich technikach. Jest on zgodny z podstawą programową MEN, obowiązującą w tych szkołach od września 2019 r.W drugiej części omówione zostały m.in. takie tematy: chemia roztworów wodnych, elektrochemia, chemia związków nieorganicznych, ...

Cena:
41,30 zł

Podręcznik w pełni realizuje treści podstawy programowej.Ma niezwykle klarowną i uporządkowaną budowę. Podzielony jest na dwie części. W każdym rozdziale jest dużo przykładów praktycznych zastosowań omawianych zagadnień w nauce i technice oraz związanych z nimi ciekawostek. Omawiane zagadnienia zostały przedstawione w możliwie najprostszy i najbardziej zrozumiały sposób, zilustrowane rysunkami, zdjęciami ...

Cena:
28,10 zł