Wiedza o kulturze (kl.1 Lic/Tech.)

Podręcznik jest rodzajem podróży po różnych obszarach problematyki kultury. Punkt wyjścia stanowi szeroko rozumiane pojęcie kultury jako całokształtu ludzkiej działalności. Dzięki temu nauczyciel po omówieniu pierwszych, podstawowych zagadnień związanych z definiowaniem kultury może wraz z uczniami wybierać lekcje o tematyce najbardziej ich interesującej. W tym sensie podręcznik ma układ „otwarty”, ...

Cena:
41,10 zł

Jest to nowe, całkowicie zmienione wydanie podręcznika Barbary Osińskiej "Sztuka i czas", wydawanego przez wiele lat i cieszącego się dużym uznaniem zarówno wśród uczniów liceów plastycznych, jak i innych osób zainteresowanych historią sztuki.Drugi tom obejmuje okres opisany w podtytule i odpowiada dawnym tomom III i IV. Ponadto dodano wiadomości o ...

Cena:
75,70 zł

Książka zawiera bardzo szczegółowy, uporządkowany chronologicznie kurs historii sztuki, a klarowny podział na poszczególne epoki sprzyja usystematyzowaniu wiedzy. Wiadomości z historii sztuki poprzedza rys historyczny, dający solidną podbudowę z innych dziedzin humanistyki: czynniki historyczne, geograficzne, ustrój, religia i filozofia, poglądy estetyczne, pozycja społeczna artysty itp.Duży nacisk położono na sprawy warsztatu ...

Cena:
75,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Karty pracy do omawiania wytworów kultury z serii „Spotkania z kulturą” utrwalają wiedzę niezbędną do świadomego odbioru kultury.Pozwalają na systematycznie rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieł sztuki i wytworów kultury poprzez ciekawe ćwiczenia.Zachęcają do rozmów o kulturze i sztuce dzięki interesującemu, starannie dobranemu materiałowi i prowokującym do myślenia poleceniom.

Cena:
20,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Karty pracy z tekstami źródłowymi do podręcznika „Spotkania z kulturą” w atrakcyjnej formie ćwiczą umiejętności czytania i analizowania tekstów współczesnej kultury.,br>- Uczą świadomego odbioru sztuki dzięki zestawom ciekawych, problemowych zadań.- Pomagają doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem w trakcie wykonywania ćwiczeń wymagających interpretacji konkretnych tekstów.- Zachęcają do dyskusji o sztuce poprzez ...

Cena:
20,40 zł

Książka „Spotkania z kulturą” w przystępny sposób zaznajamia z zagadnieniami kultury współczesnej. Pomaga kształcić umiejętność analizy i interpretacji dzieł sztuki, wytworów kultury oraz praktyk kulturowych. Wszystkie treści zawarte w podręczniku są zgodne z założeniami nowej podstawy programowej. Podręcznik „Spotkania z kulturą” to m.in.: przyjazne ...

Cena:
35,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny