Historia (kl.1 Lic/Tech.)

Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.Umożliwia szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki obszernemu indeksowi nazw miejscowości i ważniejszych obiektów związanych z wydarzeniami historycznymi.Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map ...

Cena:
43,10 zł

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.Ślady czasu to jedyna seria, która realizuje w jednym podręczniku treści dla podstawy i rozszerzenia. Bierzemy pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, którzy nie zamierzają zdawać matury z historii, jak i pasjonatów tego przedmiotu. Dla obu tych grup opracowaliśmy materiały, które są ...

Cena:
42,20 zł
Zapowiedz

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1 SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA

Cena:
16,00 zł

Podręcznik do historii, klasa 1, część 1, Zakres rozszerzony

Cena:
35,00 zł

Historia 1. Część 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik

Cena:
35,00 zł

Historia 1. Zakres podstawowy. Karty pracy ucznia. Część 1 -

Cena:
17,60 zł

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.Ponadto:- Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.- Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu ...

Cena:
13,10 zł

Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

Cena:
23,80 zł

Seria : Odkrywamy na nowo. Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Przedmiot uzupełniający - Podręcznik

Cena:
22,60 zł

Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji obowiązkowego wątku „Ojczysty panteon i ojczyste spory” we wszystkich epokach historycznych. Tematyka podręcznika obejmuje zagadnienia dotyczące wątku „Ojczysty panteon i ojczyste spory”: antyczne wzory obywatela i żołnierza oraz ich recepcję w późniejszych epokach, koncepcje polityczne dynastii Piastowskiej, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego, postawy ...

Cena:
21,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów, którzy wybrali kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji wątku tematycznego „Wojna i wojskowość” w ramach wszystkich epok historycznych.

Cena:
21,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdecydowali się wybrać kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, kontynuują kurs historii w obrębie przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji dziewięciu wątków tematycznych w ramach epoki starożytnej zawartych w podstawie programowej. Tematyka pierwszej części ...

Cena:
26,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdecydowali się wybrać kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, kontynuują kurs historii w obrębie przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji dziewięciu wątków tematycznych w ramach epoki starożytnej zawartych w podstawie programowej.

Cena:
23,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Podręcznik Historia i społeczeństwo. Kobieta i mężczyzna, rodzina koncentruje się na procesach społecznych. Ukazuje, jak w różnych okresach historycznych wyglądało życie rodzinne oraz jaką wartością dla ówczesnych ludzi była miłość. Uczeń porówna pozycję kobiety, mężczyzny i dziecka w kolejnych epokach, a także w różnych kręgach cywilizacyjnych współczesnego świata. Na tym ...

Cena:
34,90 zł
Zapowiedz

Historia 1. Zakres rozszerzony. Maturalne karty pracy. Część 2

Cena:
20,50 zł

Publikacja dla ucznia ułatwiająca systematyczne przygotowania do matury. Zawiera zestawy zadań skorelowane z rozdziałami podręcznika.Pozwalają zdobyć doświadczenie w rozwiązywaniu zadań typu maturalnego Przeznaczone do pracy na lekcji i w domuOszczędność czasu nauczyciela

Cena:
20,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Układ treści został przedstawiony w tradycyjnym porządku chronologicznym, preferowanym przez nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego. Cała seria jest zgodna z podstawą programową. Czytelny układ treści, rzetelne opracowanie podejmowanych zagadnień oraz kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym. Sprawdzone elementy nauczania przedmiotu: liczne mapy, zdjęcia, ilustracje, infografiki oraz teksty ...

Cena:
44,60 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do historii „Poznać przeszłość. Wiek XX” w atrakcyjny sposób prezentuje bogatą w wydarzenia historię XX wieku oraz wyjaśnia zachodzące wówczas procesy.Na początku publikacji znajduje się element „Co było wcześniej”, który jest przypomnieniem wiadomości z ostatnich lekcji gimnazjum. Treści podręcznika wzbogacono licznymi zdjęciami, infografikami, mapami, danymi statystycznymi oraz ...

Cena:
35,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Historia. Po prostu jest podręcznikiem do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników i szkół zawodowych, przystosowanym do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r. Obejmuje dzieje powszechne i Polski od 1918 roku do początków XXI wieku, czyli całość materiału nauczania historii w zakresie podstawowym w szkołach ...

Cena:
37,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Podręcznik "Historia. Wiek XX" do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w chronologiczny sposób i nowoczesnej formie przedstawia dzieje XX w. Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem i mapą dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnej i przyjaznej dla ...

Cena:
42,60 zł