Historia (kl.1 Lic/Tech.)

Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.Umożliwia szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki obszernemu indeksowi nazw miejscowości i ważniejszych obiektów związanych z wydarzeniami historycznymi.Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map ...

Cena:
41,50 zł

Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji obowiązkowego wątku „Ojczysty panteon i ojczyste spory” we wszystkich epokach historycznych. Tematyka podręcznika obejmuje zagadnienia dotyczące wątku „Ojczysty panteon i ojczyste spory”: antyczne wzory obywatela i żołnierza oraz ich recepcję w późniejszych epokach, koncepcje polityczne dynastii Piastowskiej, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego, postawy ...

Cena:
20,80 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów, którzy wybrali kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji wątku tematycznego „Wojna i wojskowość” w ramach wszystkich epok historycznych.

Cena:
24,50 zł

Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdecydowali się wybrać kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, kontynuują kurs historii w obrębie przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji dziewięciu wątków tematycznych w ramach epoki starożytnej zawartych w podstawie programowej.

Cena:
24,50 zł

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.Ślady czasu to jedyna seria, która realizuje w jednym podręczniku treści dla podstawy i rozszerzenia. Bierzemy pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, którzy nie zamierzają zdawać matury z historii, jak i pasjonatów tego przedmiotu. Dla obu tych grup opracowaliśmy materiały, które są ...

Cena:
39,80 zł

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1 SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA

Cena:
16,70 zł

Historia 1. Zakres podstawowy. Karty pracy ucznia. Część 1 -

Cena:
18,60 zł

Podręcznik do historii, klasa 1, część 1, Zakres rozszerzony

Cena:
33,30 zł

Historia 1. Zakres rozszerzony. Maturalne karty pracy. Część 2

Cena:
20,60 zł

Historia 1. Część 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik

Cena:
33,30 zł

Podręcznik prezentuje treści kształcenia w układzie chronologicznym. Ukazuje ważne wydarzenia z historii Polski oraz postacie, które swoimi działaniami znacząco wpłynęły na dzieje ojczyste. Prezentuje także bohatera zbiorowego – polskie społeczeństwo – w różnych, często dramatycznych, okresach jego historii. Najważniejsze zalety naszego podręcznika: skuteczny – prezentowany materiał jest niezbędny do powtórzenia i utrwalenia dziejów ojczystych przed ...

Cena:
36,50 zł

Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

Cena:
22,30 zł
Bestseller

Seria : Odkrywamy na nowo. Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Przedmiot uzupełniający - Podręcznik

Cena:
24,50 zł

Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdecydowali się wybrać kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, kontynuują kurs historii w obrębie przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. Prezentowana publikacja jest propozycją realizacji dziewięciu wątków tematycznych w ramach epoki starożytnej zawartych w podstawie programowej. Tematyka pierwszej części ...

Cena:
23,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.Ponadto:- Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.- Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu ...

Cena:
12,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny