Historia (kl.1 Lic/Tech.)

Podręcznik do historii, klasa 1, część 1, Zakres rozszerzony

Cena:
34,70 zł
Zapowiedz

Historia 1. Zakres rozszerzony. Maturalne karty pracy. Część 2

Cena:
20,50 zł

Historia 1. Zakres podstawowy. Karty pracy ucznia. Część 1 -

Cena:
18,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Historia 1. Część 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik

Cena:
36,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.Ponadto:- Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.- Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu ...

Cena:
12,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Układ treści został przedstawiony w tradycyjnym porządku chronologicznym, preferowanym przez nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego. Cała seria jest zgodna z podstawą programową. Czytelny układ treści, rzetelne opracowanie podejmowanych zagadnień oraz kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym. Sprawdzone elementy nauczania przedmiotu: liczne mapy, zdjęcia, ilustracje, infografiki oraz teksty ...

Cena:
42,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja dla ucznia ułatwiająca systematyczne przygotowania do matury. Zawiera zestawy zadań skorelowane z rozdziałami podręcznika.Pozwalają zdobyć doświadczenie w rozwiązywaniu zadań typu maturalnego Przeznaczone do pracy na lekcji i w domuOszczędność czasu nauczyciela

Cena:
20,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do historii „Poznać przeszłość. Wiek XX” w atrakcyjny sposób prezentuje bogatą w wydarzenia historię XX wieku oraz wyjaśnia zachodzące wówczas procesy.Na początku publikacji znajduje się element „Co było wcześniej”, który jest przypomnieniem wiadomości z ostatnich lekcji gimnazjum. Treści podręcznika wzbogacono licznymi zdjęciami, infografikami, mapami, danymi statystycznymi oraz ...

Cena:
36,20 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Historia. Po prostu jest podręcznikiem do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników i szkół zawodowych, przystosowanym do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r. Obejmuje dzieje powszechne i Polski od 1918 roku do początków XXI wieku, czyli całość materiału nauczania historii w zakresie podstawowym w szkołach ...

Cena:
37,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Podręcznik "Historia. Wiek XX" do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w chronologiczny sposób i nowoczesnej formie przedstawia dzieje XX w. Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem i mapą dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnej i przyjaznej dla ...

Cena:
42,60 zł

Podręcznik prezentuje kwestie pojmowania obywatelstwa od starożytności do czasów najnowszych. Ukazuje relacje między władzą papieża i cesarza w średniowieczu. Przedstawia funkcjonowanie sejmu Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle parlamentów innych krajów nowożytnej Europy.Uczeń pozna też przemiany polityczne zachodzące w XIX stuleciu oraz ich rolę w genezie rewolucji społeczno-politycznych i procesie kształtowania się ruchu anarchistycznego. Będzie mógł przeanalizować antyutopijne utwory literackie Orwella i Huxleya.Najważniejsze zalety ...

Cena:
33,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

Cena:
22,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Karty pracy ucznia to publikacja adresowana do uczniów kształcących się w zakresie podstawowym. Zawiera zestawy różnorodnych zadań ściśle skorelowanych z podręcznikiem, które pomagają w kształceniu umiejętności uczniów takich jak praca z mapą, z tekstem źródłowym.

Cena:
21,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny