Fizyka (kl.1 Lic/Tech.)

Zapowiedz

Nr ewidencyjny MEN: 632/1/2013/2015Z dostępem do Matura-ROM-uCzytelny podręcznik, który od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności potrzebne na egzaminie maturalnym.   Dzięki zadaniom o charakterze maturalnym, sprawdzającym wiedzę z każdego działu, umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu dojrzałościUłatwia kształtowanie umiejętności obliczeniowych, dzięki rozwiązanym zadaniom przykładowymUmożliwia powtórzenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach ...

Cena:
37,80 zł
Zapowiedz

Publikacja przygotowana z myślą o uczniach, dla których nauka fizyki kończy się na zakresie podstawowym. Pomaga utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpi zeszyt przedmiotowy. Przykłady zadań rozwiązane krok po kroku oraz analogiczne, nieskomplikowane zadania do samodzielnego rozwiązania ...

Cena:
20,00 zł
Zapowiedz

Zbiór realizuje wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacji z zakresu podstawowego. Zadania w nim zawarte są skorelowane pod względem treści i kolejności ich realizacji z rozdziałami podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych Świat fizyki. Zostały ułożone według rosnącego stopnia trudności. Niewątpliwym atutem jest ich różnorodna ...

Cena:
28,80 zł
Zapowiedz

Zbiór realizuje wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z zakresu rozszerzonego. Zamieszczone w nim zadania są skorelowane z rozdziałami podręcznika Z fizyką w przyszłość dla szkół ponadgimnazjalnych. Ułożone według rosnącego stopnia trudności przyjmują zróżnicowaną formę – zadań jedno- i wielostopniowych, tabel, wykresów. Obejmują wiadomości z ...

Cena:
30,00 zł
Zapowiedz

Nr ewidencyjny MEN: 447/2012/2015Podręcznik przedstawia zagadnienia fizyczne w nawiązaniu do ich obecności i zastosowania w życiu codziennym. Prezentuje fizykę jako atrakcyjną dziedzinę nauki i życia, której warto się uczyć.   Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości z gimnazjum niezbędnych w klasie 1. szkół ponadgimnazjalnych (Przypomnij sobie - ABC z gimnazjum)Ułatwia ...

Cena:
38,30 zł

Książka jest przeznaczona głównie dla uczniów klas biologiczno-chemicznych. Stanowi doskonałe wsparcie w nauczaniu przedmiotu uzupełniającego pod nazwą fizyka w medycynie. Można ją również wykorzystywać w grupach realizujących przedmiot przyroda lub jako uzupełnienie wiadomości w klasach, w których fizyka jest realizowana na poziomie rozszerzonym.Głównym zamierzeniem jest ...

Cena:
39,40 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Podręcznik zawiera komplet treści do realizacji podstawy programowej z fizyki w zakresie podstawowym. Treści wykraczające poza wymagania z podstawy programowej zawarto w uzupełnieniach  oraz w ciekawostkach.Mocną stroną książki są różnorodne formy aktywizowania uczniów i motywowania ich do pracy. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwiają liczne zdjęcia i rysunki,  staranna ...

Cena:
36,90 zł
Zapowiedz

Podręcznik Fizyka. Po prostu składa się z trzech działów: fizyki atomowej, fizyki jądrowej oraz grawitacji i astronomii.Najważniejsze zalety naszego podręcznika:ciekawy i inspirujący – pokazuje praktyczne zastosowanie fizyki w medycynie i technice, treść zadań jest osadzona w realiach życia codziennego;przystępny – autorzy są doskonałymi popularyzatorami fizyki, nawet najtrudniejsze zagadnienia potrafią przedstawić w sposób ...

Cena:
36,90 zł

Książka jest gruntownie poprawioną, uzupełnioną i dostosowaną do nowej podstawy programowej wersją siedmiu wydań zbioru zadań zatytułowanego „500 pytań testowych z fizyki”, wydawanego poprzednio przez Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Zbiór ten cieszył się dużą popularnością. Dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu w szkołach przydatność pytań testowych została sprawdzona praktycznie. Zbiór okazał się niezastąpioną pomocą dla ...

Cena:
16,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Zapowiedz

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego (zakres podstawowy) dla IV etapu edukacji – szkoły ponadgimnazjalne. To dość rewolucyjna  propozycja skierowana do uczniów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych. Szczególnie przydatna może okazać się w tych klasach, w których uczniowie kończą edukację ...

Cena:
30,00 zł
Zapowiedz

Zadania opracowane na wzór zadań z informatora maturalnego Matura 2015. Dzięki doskonałej korelacji z nową podstawą programową zbiór zadań polecamy wszystkim uczniom!Pozwala wyćwiczyć umiejętności niezbędne podczas matury/li> Zawiera zróżnicowane zadania ułożone zgodnie z narastającym stopniem trudności./li> Po każdym dziale zamieszczono zadania typu maturalnego umożliwiające systematyczne przygotowanie do egzaminu dojrzałości

Cena:
27,20 zł
Zapowiedz

Wznowienie cenionych przez nauczycieli zbiorów uznanych autorówUkład treści dostosowany do nowej podstawy programowejLiczne zadania o zróżnicowanym stopniu trudnościWięcej zadań przykładowychWskazówki do trudniejszych zadań

Cena:
24,80 zł

Standardy wymagań egzaminacyjnych z fizyki w zadaniach - to seria zbiorów zadań wydana z myślą o uczących się fizyki w szkołach średnich, a zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego według nowej formuły. Nowa matura to uporządkowany i zobiektywizowany system oceniania prac uczniowskich. Aby jednak ...

Cena:
8,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Anna Kaczorowska, Fizyka i astronomia Podręcznik Część 1,  2006 : Fizyka i astronomia Podręcznik Część 1 dla liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym.

Cena:
0,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny