Edukacja - Nauczanie Początkowe kl.1-3 SP

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce to ważna umiejętność. Powinni ją opanować wszyscy uczniowie.Zadania wymagające stosowania jednostek miar często sprawiają dzieciom trudność. Rozwiązywanie zadań tekstowych wymaga od uczniów analizowania tekstu w celu wyodrębnienia danych, szukania wzajemnych zależności miedzy nimi, logicznego myślenia.Nabycie tych umiejętności jest niezbędne. Tylko wówczas dziecko ...

Cena:
12,00 zł
Nowość

Zbiór zadań dla klasy 3 jest propozycją adresowaną do nauczycieli, rodziców i uczniów, to zbiór dodatkowych ćwiczeń przydatnych w nauczaniu matematyki, w doskonaleniu matematycznych umiejętności oraz wyrównywaniu braków w tym zakresie.Obejmuje zagadnienia związane z następującymi działami: podstawy geometrii obliczanie obwodów figur geometrycznych, działania na liczbach naturalnych w zakresie 100, znaki ...

Cena:
12,80 zł

"Poprawnie wymawiam gr kr" to pomoc logopedyczna służąca do utrwalania poprawnej wymowy głoski r po spółgłoskach g i k. Książka przeznaczona jest do pracy z dzieckiem pod kierunkiem rodziców, a także w gabinecie logopedycznym. Zawiera bogato ilustrowany materiał językowy, opracowany w postaci różnorodnych ćwiczeń, zabaw i ...

Cena:
26,00 zł

Notatnik podróżnika to zbiór tekstów o charakterze poznawczym, dotyczących przyrody, kultury i zabytków różnych państw i regionów świata. Teksty są wzbogacone wieloma zdjęciami i ilustracjami. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, takim jak: krzyżówki, zadania z mapą, dziecko utrwala zdobyte wiadomości. Książka ukazuje ważne, ciekawe i piękne miejsca, ...

Cena:
7,70 zł
Nowość

Książeczki z serii "Mnożenie i dzielenie" zawierają typowe działania arytmetyczne, a także ciekawe zadania praktyczne i problemowe formie tekstowej, wspierane rysunkami, w postacie grafów, tabelek, schematów itp. Rozwiązywanie tego typu zadań przyczynia się do rozwijania logicznego i analitycznego myślenia, umiejętności biegłego mnożenia i dzielenia w ...

Cena:
12,00 zł

Oddaję Państwa pociechom nową książkę służącą do ćwiczeń w zakresie liczenia. Ma ona na celu ugruntowanie i utrwalenie podstawowej wiedzy matematycznej oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia uczniów.Zawarłam w tej pozycji wiele ćwiczeń. Sądzę, że warto zwrócić Państwa uwagę na minutówkę, która uczy rachunku pamięciowego. Dzieci mogą sprawdzać minutówkę oraz inne ...

Cena:
11,40 zł

Książeczki z tej serii polecamy uczniom klas I-III, którzy:chcą doskonalić i poszerzać swoje matematyczne umiejętności lubią rozwiązywać zadania, zagadki, łamigłówki, układanki lubią poszukiwać, odkrywać i wykonywać różne obliczenia.  Ćwiczenie umiejętności wykonywania czterech działań arytmetycznych w zakresie 100, analizowanie sytuacji problemowych w zadaniach, sprawdzanie rozwiązań, ocenianie, wnioskowanie i uzasadnianie.

Cena:
13,40 zł

Książeczki z tej serii polecamy uczniom klas I-III, którzy:chcą doskonalić i poszerzać swoje matematyczne umiejętności lubią rozwiązywać zadania, zagadki, łamigłówki, układanki lubią poszukiwać, odkrywać i wykonywać różne obliczenia. Utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20, ćwiczenie spostrzegawczości, dokładności i logicznego myślenia.

Cena:
13,40 zł

Pirat Leon zapoznaje czytających z podstawowymi wiadomościami z zakresu gramatyki, wzbogacając je ciekawostkami dotyczącymi żeglarstwa oraz geografii.

Cena:
11,10 zł
Nowość

Zeszyt Testy 3 to propozycja przeznaczona dla uczniów oraz dla nauczycieli i rodziców, zawierająca zestaw zintegrowanych testów, które mogą posłużyć do sprawdzenia poziomu osiągnięć  głównie w obszarze edukacji polonistycznej i matematycznej.Zadania zamieszczone w testach obejmują zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinien dysponować uczeń klasy III szkoły podstawowej, zmierzający do zakończenia ...

Cena:
14,40 zł

Zeszyt Testy 1 to propozycja przeznaczona dla uczniów oraz dla nauczycieli i rodziców.W zeszycie znajduje się 10 zintegrowanych tematycznie testów sprawdzających podstawowe wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz wiedzy o otaczającym świecie.Zadania zgrupowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz z wymaganiami programowymi odpowiadającymi edukacji w klasie pierwszej. ...

Cena:
16,10 zł
Nowość

Zeszyt Testy 2 to propozycja przeznaczona dla uczniów oraz dla nauczycieli i rodziców.W zeszycie znajduje się 10 testów z zadaniami ujętymi w bloki tematyczne, które odnoszą się do różnych obszarów edukacji i wymagają od uczniów nie tylko rozumienia i przetwarzania przeczytanych informacji, nie tylko rachowania i rozwiązywania prostych zadań arytmetycznych, ...

Cena:
14,40 zł
Nowość

Przygody pirata Leona na Oceanie Gramatyki i Oceanie Ortografii.Główny bohater zapoznaje czytających z podstawowymi wiadomościami z zakresu gramatyki i ortografii. Po zapoznaniu się z nimi poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności praktyczne stosowania reguł ortograficznych i gramatycznych.Całość wzbogacona jest ciekawostkami dotyczącymi żeglarstwa oraz geografii.

Cena:
14,40 zł
Nowość

Zbiór zadań dla klasy 1 jest propozycją adresowaną do nauczycieli, rodziców i uczniów, to zbiór dodatkowych ćwiczeń przydatnych w nauczaniu matematyki, w doskonaleniu matematycznych umiejętności oraz wyrównywaniu braków w tym zakresie.Obejmuje zagadnienia związane z następującymi działami: cechy wielkościowe, figury geometryczne, pojęcie liczby naturalnej, działania na zbiorze liczb - w zakresie ...

Cena:
12,80 zł

„Przyjaciele Gramatyki i Ortografika I” to zestaw ćwiczeń przeznaczony do wykorzystywania na lekcjach w szkole, podczas uczenia się w domu oraz na innych zajęciach pozalekcyjnych. To świetne źródło wiedzy i doskonalenia umiejętności w danych obszarach.Ćwiczenia są skonstruowane tak, aby umożliwić dziecku samodzielne ich wykonanie – bez lub ...

Cena:
12,20 zł

Książeczka „Uczę się czytać i pisać” przeznaczona jest dla uczniów klasy 1 w początkowych miesiącach nauki – aż do poznania przez nich całego alfabetu. Zawiera ćwiczenia językowe, ortograficzne oraz gramatyczne – w obrębie sylaby, wyrazui zdania, bazujące na poznawanym aktualnie materiale literowym.Jej bohaterami są dzieci – Olek i ...

Cena:
12,10 zł

Zeszyt “MAŁY UCZEŃ” dla klasy trzeciej to zbiór testów, zadań i ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie umiejętności oraz wiadomości ucznia na bieżąco, jak i na koniec roku. Jest także pomocą dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce pisania oraz w przyswajaniu zasad ortografii (pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi).

Cena:
2,70 zł

Zeszyt “MAŁY UCZEŃ” dla klasy pierwszej to zbiór testów, zadań i ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie umiejętności oraz wiadomości ucznia. Jest także pomocą dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce pisania oraz w przyswajaniu zasad ortografii (pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi).

Cena:
16,10 zł

Zeszyt “MAŁY UCZEŃ” dla klasy drugiej to zbiór testów, zadań i ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie umiejętności oraz wiadomości ucznia na bieżąco, jak i na koniec roku. Jest także pomocą dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce pisania oraz w przyswajaniu zasad ortografii (pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi).

Cena:
2,70 zł

Książka, którą macie Państwo przed sobą zawiera matematyczne zadania dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, zgodne z nową podstawą programową. Proponowany zestaw zadań może być wykorzystany na lekcjach, w domu oraz na innych dodatkowych zajęciach. Zadania są tak zbudowane, aby umożliwiły dziecku samodzielne ich wykonanie bez ...

Cena:
12,30 zł