Edukacja - Nauczanie Początkowe kl.1-3 SP

Książka, którą macie Państwo przed sobą zawiera ćwiczenia i zadania do nauczania i uczenia się ortografii i gramatyki w klasie drugiej zgodnie z nową podstawą programową. Proponujemy zestaw ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach, w domu oraz na innych zajęciach do zdobywania i doskonalenia wiedzy w danych obszarach. ...

Cena:
12,10 zł
Produkt chwilowo niedostępny

To pomoc dydaktyczna stymulująca i wspierająca naukę czytania i pisania. Zalety metody:poprawa w zakresie tempa i techniki czytaniausprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznychzabawne tekstypodnoszenie samooceny i motywacji dziecka do systematycznej pracyrozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cena:
20,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Witam ciekawskich! Jestem elementarzem nie dla każdego! Przygotowałem dużo przyjemności dla Ciekawskiego. Z Ciekawskich wyrosną odkrywcy i wielcy uczeni. Niech się więc żaden Ciekawski nie leni! Jeśli czasem nie dasz rady, poproś bliskich do zabawy. Pomoże Ci siostra, poproś ...

Cena:
15,30 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce to ważna umiejętność. Powinni ją opanować wszyscy uczniowie.Zadania wymagające stosowania jednostek miar często sprawiają dzieciom trudność. Rozwiązywanie zadań tekstowych wymaga od uczniów analizowania tekstu w celu wyodrębnienia danych, szukania wzajemnych zależności miedzy nimi, logicznego myślenia.Nabycie tych umiejętności jest niezbędne. Tylko wówczas dziecko ...

Cena:
11,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Matematyka. Zbiór zadań to publikacja, która zawiera zestaw zadań matematycznych i logicznych, takich jak: zadania na mnożenie i dzielenie liczb, zadania z niewiadomą, zadania dotyczące obliczeń pieniężnych, zegarowych, kalendarzowych. Proponowane ćwiczenia poszerzają wiedzę dziecka oraz rozwijają i utrwalają zdobyte już wiadomości.

Cena:
7,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

"Poprawnie wymawiam gr kr" to pomoc logopedyczna służąca do utrwalania poprawnej wymowy głoski r po spółgłoskach g i k. Książka przeznaczona jest do pracy z dzieckiem pod kierunkiem rodziców, a także w gabinecie logopedycznym. Zawiera bogato ilustrowany materiał językowy, opracowany w postaci różnorodnych ćwiczeń, zabaw i ...

Cena:
25,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Chcemy dobrze czytać i pisać. Część 2 to zeszyt ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania.Różnorodne ćwiczenia usprawniają proces rozpoznawania liter, czytania sylabowego i globalnego. Krzyżówki, rebusy, zagadki, dyktanda rysunkowe, umożliwiają stymulowanie różnych sfer rozwoju poznawczego dziecka. 

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

"Chcę liczyć" to publikacja zawierająca ćwiczenia matematyczne, m.in.: odszukiwanie i kontynuowanie rytmów, określanie stosunków wielkościowych, ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną oraz ćwiczenia utrwalające nazwy dni tygodnia.Wspomaga naukę pisania cyfr, nazywania i rozróżniania figur geometrycznych, dodawania i odejmowania. 

Cena:
5,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Chcę pisać to publikacja złożona z 48 czarno-białych kart pracy. Karty zawierają szereg ćwiczeń grafomotorycznych oraz ćwiczenia polegające na pisaniu liter po śladach lub samodzielnie, w poszerzonej liniaturze i według podanego wzoru. Kolejność wprowadzania liter jest dostosowana do podręcznika rządowego. Celem ćwiczeń jest zachęcenie i przygotowanie dziecka ...

Cena:
5,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Chcemy dobrze czytać i pisać to zestaw ćwiczeń rozwijających umiejętność pisania i czytania. Kontynuacja zeszytów ćwiczeń Chcemy dobrze czytać i pisać. Część 1 i 2.Publikacja zawiera ćwiczenia utrwalające pisownię liter o podobnych kształtach, głosek jednakowo brzmiących, dwuznaków, zmiękczeń, doskonalące umiejętność czytania sylab, wyrazów, zdań i krótkich ...

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Owocna edukacja. Zadania do rozwiązania. Klasa 3Zadania do rozwiązania to zestaw różnorodnych zadań z zakresu edukacji matematycznej: zadania tekstowe, ćwiczenia w liczeniu i zadania rozwijające logiczne myślenie. Ich tematyka dotyczy sytuacji bliskich dziecku.Dodatkowym atutem są strony Sprawdź, co już umiesz zawierające zadania ze wszystkich trzech lat ...

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Zadania do rozwiązania - publikacja zawiera zestawy zadań matematycznych i logicznych dla klasy 1. Ich tematyka odnosi się do sytuacji bliskich dziecku, towarzyszących mu w życiu codziennym.Książka wprowadza dziecko w świat umiejętności i pojęć, które pozwolą mu zrozumieć zadania na liczbach i rozwiązywać sytuacje problemowe. Owocna edukacja - seria ...

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 1 to zestaw ćwiczeń z zakresu edukacji polonistycznej, które umożliwiają pobudzanie różnych sfer rozwoju poznawczego dziecka. Proponowane ćwiczenia są przeznaczone zarówno dla dzieci, które mają pewne trudności w poznawaniu liter, czytaniu i pisaniu, jak i tych, które opanowały dane umiejętności i chcą je utrwalać ...

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Owocna edukacja. Zadania do rozwiązania. Klasa 2Zadania do rozwiązania to zbiór zadań matematycznych i logicznych. Są to m.in.: zadania doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania liczb, zadania na mnożenie i dzielenie, zadania z treścią.Dodatkowo zadania trudniejsze i nietypowe są oznaczone specjalną ikoną. Publikacja wprowadza dziecko w ...

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Publikacja zwiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie umiejętności pisania różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności. Zostały tak dobrane, by dzieci intuicyjnie stosowały reguły ortograficzne i gramatyczne.

Cena:
11,50 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Doświadczenia małego odkrywcy to publikacja zawierająca opisy 27 doświadczeń przyrodniczych, które rozwijają zainteresowanie dziecka światem przyrody, zjawiskami fizycznymi i prawami natury.Ciekawe eksperymenty zachęcają dziecko do zadawania pytań i dociekania, uczą formułowania wniosków.Całość jest wzbogacona interesującymi zdjęciami i ilustracjami.Publikacja ma na celu motywowanie dziecka do nauki oraz pomoc w ...

Cena:
7,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Owocna edukacja. Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności. Klasa 2Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, stymulują je do twórczych działań.

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny

"Matematyka. Zbiór zadań" to publikacja, która zawiera szereg zadań z zakresu matematyki, takich jak np.: zadania z treścią, łamigłówki logiczne, mnożenie i dzielenie liczb, symetria.Dzięki dokładnie sprecyzowanym treściom zadań i przejrzystemu układowi treści dziecko łatwiej i chętniej przyswaja wiedzę.

Cena:
7,70 zł
Produkt chwilowo niedostępny

"Kalendarz przyrodnika" ma na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym je światem. Pozwala dzieciom w usystematyzowany sposób prowadzić i zapisywać obserwacje przyrodnicze oraz zauważać cechy charakterystyczne dla danej pory roku.Wszystkie treści uatrakcyjniają wiersze i zagadki. "Kalendarz" to doskonałe połączenie zabawy i nauki. Uczy ...

Cena:
7,90 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne to zeszyt ćwiczeń, który ma na celu przyswojenie i wyćwiczenie przez dziecko zasad ortografii. Jest to także doskonałe wprowadzenie w świat gramatyki, która jest często wyzwaniem. Różnego rodzaju zabawy i atrakcyjna forma ćwiczeń pobudzają wyobraźnię dziecka i umilają naukę.

Cena:
11,80 zł
Produkt chwilowo niedostępny