1 liceum po szkole podst. NPP

Wiodąca koncepcja zadań umieszczonych w kartach pracy współgra z wymaganiami zalecanymi w programie nauki religii. Ćwiczenia w nich zawarte korespondują z tematami zawartymi w podręczniku. Proponowane zadania pobudzą ucznia do samodzielnego myślenia, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków. Karty pracy systematyzują zakres wiadomości. Są inspiracją do kreatywnego myślenia, porządkują i utrwalają wiedzę. ...

Cena:
15,30 zł

Podręcznik podzielony jest na 6 działów i zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Zasugerowany układ ma pomóc uczniowi w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele.Zaproponowana tematyka porusza problemy egzystencjalne, które pomogą młodemu człowiekowi w przeanalizowaniu własnych postaw, działań i decyzji. Dostarczają również rzetelnej wiedzy teologicznej, opartej na nauczaniu Kościoła. Ciekawe połączenie współczesnych autorów ...

Cena:
18,20 zł

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, klasa 1, zakres rozszerzony (zawiera również treści z zakresu podstawowego)

Cena:
43,40 zł
Zapowiedz

Język polski 1. Zakres podstawowy. Maturalne karty pracy. Część 2. Linia I -

Cena:
19,80 zł

Podręcznik do geografii, klasa 1, zakres rozszerzony

Cena:
43,40 zł
Zapowiedz

Język polski 1. Cz. 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik. Linia II.

Cena:
37,80 zł
Zapowiedz

Podręcznik do filozofii, klasa 1, zakres rozszerzony

Cena:
43,40 zł

Podręcznik do biologii, klasa 1, zakres rozszerzony

Cena:
43,40 zł

Podręcznik Geografia 1. Zakres podstawowy został opracowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik do geografii zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w zakresie podstawowym dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników.Autor podręcznika skupił się przede wszystkim na nauczeniu młodzieży myślenia poprzez wykazanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowisku geograficznym.Koncepcja ...

Cena:
38,80 zł

Podręcznik Informatyka 1. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów klas 1 liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w zakresie podstawowym podstawy programowej. Podręcznik ma za zadanie wykształcić wśród uczniów przede wszystkim umiejętności praktyczne – dlatego zawiera dużą liczbę ćwiczeń. Rozwija myślenie komputacyjne i daje podstawy ...

Cena:
38,80 zł

Historia 1. Zakres rozszerzony. Maturalne karty pracy. Część 1

Cena:
19,80 zł

Podręcznik do informatyki, klasa 1, zakres rozszerzony

Cena:
43,40 zł

Podręcznik Fizyka 1. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik do fizyki jest przeznaczony dla uczniów, którzy ukończyli osiem klas szkoły podstawowej. Zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej w zakresie podstawowym.Podręcznik w prosty, lecz precyzyjny sposób wyjaśnia prawa przyrody rządzące światem. ...

Cena:
38,80 zł

Podręcznik Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów klasy 1. liceów ogólnokształcących i techników, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Treści podręcznika pozwalają zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej na poziom podstawowy. W podręczniku starannie dobrano treści merytoryczne, a także w przystępny i przejrzysty sposób przedstawiono zasady reagowania w ...

Cena:
31,60 zł

Podręcznik Matematyka 1 został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów uczących się matematyki w zakresie podstawowym ? zatem dla osób, dla których matematyka nie zawsze jest najłatwiejsza, a przyswojenie nowych pojęć wymaga więcej czasu. Podręcznik kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych ...

Cena:
33,70 zł