Podręczniki szkolne

Reakcje w roztworach wodnych w teorii i zadaniach to opracowanie kierowane do uczniów szkół średnich – zarówno klas maturalnych, jak i wcześniejszych. Publikacja została podzielona na dwie główne części. Część I koncentruje się wokół procesów przebiegających w wodnych roztworach kwasów, zasad i soli. Omówiony tu został m.in. przebieg procesu dysocjacji ...

Cena:
32,40 zł

Ta książka to praktyczny warsztat dla każdego pedagoga, katechety, terapeuty, logopedy i rodzica!To twórcza metoda pracy z dziećmi wykorzystująca drewnianą deskę z trzema równoległymi nacięciami.Jak sprawić, by opowiadane historie ożyły?Z tą praktyczną książką to banalnie proste!Krok 1Ustaw scenę-deskę, gdzie tylko chcesz: w przedszkolu, szkole, salce katechetycznej, świetlicy lub w domu. ...

Cena:
15,20 zł

Teraz matura Zadania i arkusze maturalne pozwalają na solidne przećwiczenie wszystkich niezbędnych umiejętności z geografii dzięki różnorodnym zadaniom typu maturalnego. Publikacja:• Umożliwia zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom rozwiązanym krok po kroku.• Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym samouczkom.• Pomaga zapoznać się ze strukturą arkusza maturalnego oraz sprawdzić ...

Cena:
36,60 zł

Niniejszy opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, którzy chcą się przygotować do poprawnego dowodzenia zadań maturalnych, które jakże często występują na egzaminie podstawowym i rozszerzonym.Zbiór składa się z trzech części:Ponad 300 przykładowych zadań poświęconych dowodzenie, pogrupowanych w 11 działach zgodnie z podstawą programową na poziomie podstawowym i rozszerzonym.Prawie 100 ...

Cena:
19,30 zł

Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla uczniów szkół średnich pragnących rozszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu chemii organicznej, w aspekcie czekającego ich egzaminu maturalnego z chemii, ale również dla studentów kierunków przyrodniczych, medycznych czy pedagogicznych, w programie których chemia stanowi istotny element kształcenia. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ...

Cena:
29,80 zł

-zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości-730 zadań ułożonych tematycznie według działów fizyki: Kinematyka Dynamika Bryła sztywna, ruch obrotowy Energia i jej przemiany Fizyka relatywistyczna Sprężystość, drgania i fale mechaniczne Materia i ciepło Elektryczność i magnetyzm Fale elektromagnetyczne, optyka ...

Cena:
30,10 zł

Notatki z lekcji - Anatomia i fizjologia człowieka cz. 2 to publikacja, która została pomyślana tak, by mogła zastąpić część zeszytu. Każdy temat przedstawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te informacje, które uczeń powinien zapamiętać z lekcji. Układ książki odpowiada kolejności omawiania poszczególnych problemów przez ...

Cena:
15,80 zł

Notatki z lekcji – Botanika to publikacja, która została pomyślana tak, by mogła zastąpić część zeszytu. Każdy temat przedstawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te informacje, które uczeń powinien zapamiętać z lekcji. Układ książki odpowiada kolejności omawiania poszczególnych problemów przez większość nauczycieli, zawiera wiadomości podstawowe ...

Cena:
15,80 zł

-maturalne arkusze egzaminacyjne z czerwca 2015, czerwca 2016, czerwca 2017, czerwca 2018, czerwca 2019 oraz maja 2020r.-schematy oceniania i klucze odpowiedzi do wszystkich arkuszy

Cena:
24,70 zł

-szczegółowe omówienie różnych typów zadań egzaminacyjnych z poszczególnych działów nowej podstawy programowej wraz z ich -rozwiązaniami i schematem punktowania-przykładowe rozwiązania różnych typów zadań-analiza możliwych do popełnienia błędów-przydział punktów za zadanie-komentarz zawierający analizę wymagań i poleceń

Cena:
31,70 zł

-zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu rozumienia tekstów pisanych tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forom internetowym-modele odpowiedzi do zamieszczonych zadań-strategia rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych pokazana na przykładach-zadania ilustrujące wymagania egzaminu ustnego, pozwalające przyszłym absolwentom ćwiczyć umiejętność mówienia w symulowanych sytuacjach komunikacyjnych-przykładowy ...

Cena:
31,70 zł

- publikacja pozwala na pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych - umożliwia ćwiczenie umiejętności dokumentowania obserwacji i doświadczeń, stawiania hipotez i formułowania problemów badawczych oraz wniosków z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń - materiał podzielony na 7 rozdziałów: Budowa i funkcjonowanie komórki, Budowa chemiczna organizmów. Metabolizm ...

Cena:
29,30 zł

-książka składa się z trzech części - arkuszy tematycznych, autorskich arkuszy egzaminacyjnych i maturalnych arkuszy egzaminacyjnych - arkusze tematyczne stworzone na wzór arkuszy maturalnych zadania są tu skoncentrowane wokół kilku tylko zagadnień - trzy autorskie arkusze podsumowujące z chemii nieorganicznej, chemii organicznej i chemii fizycznej ...

Cena:
31,70 zł

Matematyczny sezam to zbiór zadań przeznaczonych dla uczniów młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych (średnich) zainteresowanych matematyką. W pierwszej części publikacji zebrano zadania pochodzące z zawodów Śląskiego Konkursu Matematycznego. W drugiej kilkadziesiąt zadań do pracy samodzielnej, które można traktować jako materiał treningowy przed zawodami matematycznymi. ...

Cena:
22,20 zł

- druga część zbioru przeznaczonego dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów matematycznych - zadania mają zróżnicowany stopień trudności - w publikacji znalazły się takie rozdziały, jak: Wokół liczby 2010, Wzory skróconego mnożenia, Potęgowanie, Kąt środkowy i wpisany, Twierdzenie Pitagorasa, Zadania z dawnych ...

Cena:
25,50 zł

Bakterie, rośliny, grzyby to dziewiąta książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii przedstawionego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem. Materiał został podzielony na krótkie rozdziały, po każdym rozdziale zadania sprawdzające zrozumienie jego treści (w sumie 292 zadania). Zagadnienia przedstawione w kolejności: kryteria klasyfikacji organizmów, bezkomórkowe formy życia, prokarionty, glony, ...

Cena:
29,30 zł

Przedstawiamy pierwsze całościowe wydanie serii podręczników pod wspólnym tytułem MATEMATYKA OLIMPIJSKA. - Tom pierwszy (MOATL - żółty) przedstawia podstawowe pojęcia i metody elementarnej Algebry i Teorii liczb. - Tom drugi (MOPLA - zielony) poświęcony jest podstawowym pojęciom i metodom elementarnej Planimetrii Euklidesowej. - Tom trzeci (MOKOM - czerwony) dotyczy Kombinatoryki. ...

Cena:
30,90 zł

-zbiór ponad 350 nietypowych zadań matematycznych na poziomie licealnym, pochodzących z publikowanego od ponad 40 lat popularno-naukowego miesięcznika „Delta\".-zbiór podzielony jest na cztery części noszące nazwy pór roku, każda na trzynaście tygodni, z których każdy dotyka innego obszaru matematyki.

Cena:
24,70 zł

- Tom pierwszy (ATL -żółty) przedstawia podstawowe pojęcia i metody elementarnej Algebry i Teorii liczb.- Tom drugi (PLA -zielony) poświęcony jest podstawowym pojęciom i metodom elementarnej Planimetrii Euklidesowej.- Tom trzeci (KOM - czerwony) dotyczy Kombinatoryki.- Tom czwarty (RIN - niebieski) dotyczy Równań i nierówności.Tom czwarty serii Matematyka Olimpijska (RIN - ...

Cena:
24,70 zł

Niniejszy zbiór zadań z geometrii przestrzennej przeznaczony jest dla uczniów startujących w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, zarówno tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, także sięgających wzrokiem w kierunku Olimpiady Matematycznej. Polecam go też tym, którzy próbują swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, jednak zadania z Kącików Przestrzennych w Delcie są dla nich ...

Cena:
15,80 zł