Kodeksy

Nowość

Stan prawny 14 lutego 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:Prawo spółdzielcze- nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285).Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych26.6.2018 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1230).Ustawa o własności lokali22.8.2018 r. – ...

Cena:
23,40 zł
Nowość

Stan prawny 24 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:30.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Policji z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 81),5.4.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z dnia ...

Cena:
15,60 zł

Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks wykroczeń: 11.7.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 79). Kodeks postępowania karnego – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 ...

Cena:
49,30 zł
Nowość

Stan prawny 1 lutego 2019 r. -  zawiera zmiany wchodzące w życie:Kodeks karny15.11.2018 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077).Kodeks wykroczeń15.11.2018 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - ...

Cena:
34,80 zł
Nowość

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
10,50 zł
Nowość

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
8,00 zł
Nowość

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
8,00 zł

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
8,00 zł

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
12,10 zł

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
8,00 zł
Nowość

Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnegoCenisz czas spędzony nad podręcznikami? Nie możesz doczekać się nocnego wkuwania do egzaminu z cywila? Drżysz z radości na myśl o gąszczu przepisów, przez które będziesz się przedzierał? W takim razie omijaj tę książkę z daleka: to pozycja zarezerwowana wyłącznie dla studentów, którzy wybierają skuteczne ...

Cena:
20,90 zł
Nowość

Stan prawny 20 lutego 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Prawo o ruchu drogowym - nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) 18.10.2018 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z ...

Cena:
19,80 zł
Nowość

KODEKS DROGOWY jest potocznym nazwaniem ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w której pomieszczono przepisy prawne dotyczące ruchu drogowego i jego uczestników. Aktualnie obowiązujący akt został ustanowiony w 1997 roku, jednak od tego czasu wielokrotnie był zmieniany. W PODRĘCZNYM KODEKSIE DROGOWYM Czytelnicy znajdą najnowszy ujednolicony tekst ustawy w wersji obowiązującej ...

Cena:
18,50 zł
Nowość

Stan prawny 24 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:Kodeks cywilny15.2.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 80),1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla ...

Cena:
27,40 zł
Nowość

Więcej o książceOpis Stan prawny 24 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks postępowania karnego - nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987) 25.12.2018 r. - zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. ...

Cena:
38,10 zł