Kodeksy

Stan prawny: 2 marca 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
8,30 zł

Stan prawny: 6 marzec 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny,Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
20,30 zł

Stan prawny: 2 marzec 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo bankowe,Tekst ustawy Ustawa o Narodowym Banku Polskim,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
20,30 zł

Stan prawny: 20 lutego 2020 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
20,30 zł

Stan prawny: 1 luty 2020 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:hasła w nawiasach kwadratowych,przypisy z opisem poszczególnych zmian,indeks rzeczowy,pogrubienie ostatnich zmian.

Cena:
16,30 zł

Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
8,30 zł

W opracowaniu przedstawiono problematykę środków karnych stosowanych w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz o wykroczenia skarbowe. Szczegółowo omówiono wszystkie przewidziane w kodeksie środki karne:1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; 2) przepadek przedmiotów; 3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;4) przepadek korzyści majątkowej;4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;5) zakaz prowadzenia określonej działalności ...

Cena:
49,80 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 7 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz. 18)Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm. i Dz.U. z 2019 r. poz. 1655).24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802).1.6.2020 r. (Dz.U. ...

Cena:
52,70 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 1 grudnia 2019 r.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
27,60 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802),Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo restrukuryzacyjneIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
12,50 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawa o finansach publicznych,Tekst ustawy Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\"zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
14,60 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 8 stycznia 2020 r.Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655).1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).1.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070).EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych:Kodeks karny,Przepisy wprowadzające Kodeks karny,Kodeks wykroczeń,Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń,Kodeks postępowania ...

Cena:
52,70 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie:27.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309).Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
16,30 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnegoIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
8,30 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawa o obrocie instrumentami finansowymiTekst ustawy Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychTekst ustawy Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowymIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
27,60 zł

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia ...

Cena:
8,60 zł

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: styczeń 2020r.

Cena:
7,90 zł

Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2020r.

Cena:
7,90 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego,Indeks rzeczowy.Seria\"Twoje Prawo\"zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
14,60 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilnyTekst ustawy Kodeks postępowania cywilnegoIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
27,60 zł