Kodeksy

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks pracyIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
6,90 zł
Nowość

Stan prawny: 1 września 2021 r.Kodeks postępowania administracyjnego16.09.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491),5.10.2021 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).Ordynacja podatkowa15.09.2021 r. ...

Cena:
51,40 zł
Nowość

Stan prawny: 4 września 2021 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,Ustawę o opłatach w sprawach karnych,44 rozporządzenia,Indeks rzeczowy.Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi ...

Cena:
36,50 zł
Nowość

Stan prawny: 14 września 2021 r.Publikacja zawiera:Kodeks spółek handlowych,Kodeks cywilny - wyciąg,Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,Prawo upadłościowe,Prawo restrukturyzacyjne,Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,Ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,oraz 7 rozporządzeń.Książka ...

Cena:
36,50 zł
Nowość

Stan prawny: 15 września 2021 r.Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnego,Prawo o ustroju sądów administracyjnych,Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Postępowanie przed sądami administracyjnymi,Przepisy wprowadzające ustawe – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi,Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,Ordynację podatkową,Ustawę o organizacji i trybie postępowania przed ...

Cena:
33,50 zł
Nowość

Stan prawny: 10 września 2021 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:19.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090),24.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655),5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.),11.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666),30.10.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.),1.12.2021 ...

Cena:
33,50 zł
Nowość

Stan prawny: 9 września 2021 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:20.05.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 720),22.06.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ...

Cena:
9,80 zł
Nowość

Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo ochrony środowiska,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
26,00 zł

Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Hasła w nawiasach kwadratowychPzypisy z opisem poszczególnych zmianIndeks rzeczowyPogrubienie ostatnich zmian

Cena:
14,80 zł

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
7,50 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
13,30 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
26,00 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
7,50 zł

Stan prawny: 5 sierpnia 2021 r.UWAGA! Treść artykułów, które wchodzą w życie: 5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), 31.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 815), 1.1.2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) – oznaczono podwójnym stanem prawnym.Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których ...

Cena:
36,50 zł

Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:Kodeks karny:22.6.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023)Kodeks postępowania karnego:22.6.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ...

Cena:
18,50 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
11,30 zł

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
13,30 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo upadłościowe,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
11,30 zł

Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r.Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie:22.6.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023)Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła ...

Cena:
11,30 zł

Stan prawny: 1 lipca 2021 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks karny22.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023).Kodeks postępowania karnego22.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy ...

Cena:
51,40 zł