Prawo

Stan prawny: 6 marzec 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny,Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
19,20 zł

Stan prawny: 2 marzec 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo bankowe,Tekst ustawy Ustawa o Narodowym Banku Polskim,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
19,20 zł

Stan prawny: 2 marca 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
8,00 zł

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego.Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta strukturaWyróżnienia najważniejszych informacjiPrzykłady ułatwiające zrozumienie materiałuSchematy i tabele pomocne w zapamiętaniuTesty sprawdzające poziom wiedzy

Cena:
19,20 zł

Stan prawny: 1 luty 2020 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:hasła w nawiasach kwadratowych,przypisy z opisem poszczególnych zmian,indeks rzeczowy,pogrubienie ostatnich zmian.

Cena:
15,30 zł

Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
8,00 zł

Stan prawny: 20 lutego 2020 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
19,20 zł

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;• z przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanieinformacji;• z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu.Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty:• tematy omówiono w takiej kolejności, ...

Cena:
24,50 zł
Bestseller

Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyćLubisz przygotowywać się do egzaminów z jednej książki, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje? Masz pamięć wzrokową i efektywniej uczysz się, kiedy w publikacji jest wiele ciekawych rozwiązań graficznych? Książki z serii Last minute to coś dla Ciebie, zwłaszcza jeżeli do ...

Cena:
20,20 zł

Opracowanie zawiera omówienie zmian w prawie, w zakresie cywilnym, gospodarczym i karnym, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawami regulującymi materię COVID. Stan prawny: 22 kwietnia 2020 r.Nadrzędnym założeniem wprowadzonego pakietu ustaw jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, przez rozszerzenie zakresu zastosowania mechanizmów obowiązujących w ustawie z 2.3.2020 r. o ...

Cena:
37,80 zł

Filozofia prawa. Normy i fakty to wyjątkowa publikacja, której autorami są wybitni polscy naukowcy – zarówno filozofowie, jak i prawnicy. Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, ...

Cena:
82,80 zł

Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat realizacji konwencyjnej zasady prawa do rzetelnego procesu, jest wypadkową wielu czynników. Wśród nich wypada wskazać ...

Cena:
59,10 zł

Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Książka prezentuje także problematykę bezpieczeństwa w kontekście naruszania sfery prywatności jednostki przez ograny władzy publicznej. W publikacji omówiona jest również skala stosowania podsłuchów procesowych oraz podsłuchów pozaprocesowych (operacyjnych), ...

Cena:
39,80 zł

Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w tej ustawie postanowień. Autorem komentarza jest konstytucjonalista z Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, dr Michał Szwast z Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, pracownik ...

Cena:
6,90 zł

Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w tej ustawie postanowień. Autorem komentarza jest konstytucjonalista z Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, dr Michał Szwast z Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, pracownik ...

Cena:
9,70 zł

W opracowaniu przedstawiono problematykę środków karnych stosowanych w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz o wykroczenia skarbowe. Szczegółowo omówiono wszystkie przewidziane w kodeksie środki karne:1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; 2) przepadek przedmiotów; 3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;4) przepadek korzyści majątkowej;4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;5) zakaz prowadzenia określonej działalności ...

Cena:
49,80 zł

Czesław Znamierowski, współtwórca poznańskiej szkoły prawa, uważany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów prawa w Polsce. Na jego myśl filozoficzno-prawną wpłynęło wiele tradycji, pozostawał jednak zawsze oryginalny w swoich przemyśleniach. Sam określał swoje poglądy mianem realizmu i krytykował spekulatywną filozofię prawa opierającą się na niemieckim idealizmie. Niniejsze opracowanie ma za ...

Cena:
32,40 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawa o Policji,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
15,30 zł

Stan prawny: 10 luty 2020 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
19,20 zł

Stan prawny: 25 luty 2020 r. Publikacja zawiera:Prawo spółdzielcze,Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,Ustawę o własności lokali,Ustawę o gospodarce nieruchomościami.Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,Kodeks cywilny - wyciąg,Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu ...

Cena:
23,00 zł