Prawo

Zapowiedz

Stan prawny: 8 stycznia 2020 r.Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655).1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).1.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070).EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych:Kodeks karny,Przepisy wprowadzające Kodeks karny,Kodeks wykroczeń,Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń,Kodeks postępowania ...

Cena:
52,70 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 1 grudnia 2019 r.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
27,80 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie:27.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309).Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
16,30 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 7 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz. 18)Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm. i Dz.U. z 2019 r. poz. 1655).24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802).1.6.2020 r. (Dz.U. ...

Cena:
52,70 zł
Zapowiedz

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z powszechnej historii państwa i prawa. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

Cena:
23,80 zł
Zapowiedz

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802),Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo restrukuryzacyjneIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
13,00 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawa o finansach publicznych,Tekst ustawy Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\"zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
14,60 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnegoIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
8,60 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawa o obrocie instrumentami finansowymiTekst ustawy Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychTekst ustawy Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowymIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
27,80 zł
Zapowiedz

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa finansowego. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

Cena:
23,80 zł
Nowość

Lapidaria prawnicze to właściwie jedyna tego rodzaju książka o prawie i jego praktycznym zastosowaniu. Zawiera ponad tysiąc aforyzmów, maksym, sentencji i cytatów w tej dziedzinie. Są w nich myśli, które brzmią poważnie i są poważne, i takie, które brzmią jak żart, a są poważne. Są myśli przekorne i głębokie, które ...

Cena:
39,00 zł

Publikacja wskaże Ci m.in.:– podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, ...

Cena:
9,60 zł

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: styczeń 2020r.

Cena:
8,20 zł

Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2020r.

Cena:
8,20 zł

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia ...

Cena:
8,90 zł
Zapowiedz

\"Zarówno ekonomiści, jak i przedstawiciele nauk prawnych od dawna szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wiele norm prawnych nie jest przestrzeganych. Bardziej jednak intrygujące i filozoficznie zastanawiające jest to samo pytanie zadane na odwrót: dlaczego tak wiele norm prawnych jest skutecznych, egzekwowanych przez funkcjonariuszy państwowych i przestrzeganych przez obywateli? ...

Cena:
49,80 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego,Indeks rzeczowy.Seria\"Twoje Prawo\"zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
14,60 zł
Zapowiedz

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilnyTekst ustawy Kodeks postępowania cywilnegoIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
27,80 zł

Stan prawny: 1 grudnia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166). Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Cena:
13,00 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawę o podatku od towarów i usług,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks rzeczowy.

Cena:
20,30 zł