Prawo

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks pracyIndeks rzeczowySeria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
6,90 zł
Nowość

Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach, w tym przede wszystkim w zakresie skróconych terminów przedawnienia roszczeń.Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej i prawa rzeczowego). Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 6 ...

Cena:
21,60 zł
Nowość

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych.Opracowanie zostało podzielone na 3 ...

Cena:
21,60 zł
Nowość

Stan prawny: 1 września 2021 r.Kodeks postępowania administracyjnego16.09.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491),5.10.2021 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).Ordynacja podatkowa15.09.2021 r. ...

Cena:
51,40 zł
Nowość

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 8 części omawiających m.in:Zagadnienia dotyczące małżeństwa,Pokrewieństwo i powinnowactwo,Opiekę i kuratelę,Postępowanie przed sądem,Postępowanie wykonawcze,Obowiązek alimentacyjny.Na końcu każdej z części znajduje ...

Cena:
18,60 zł
Nowość

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu logiki. W części pierwszej umieszczone zostały podstawowe informacje z zakresu semiotyki logicznej.Część druga poświęcona jest przede wszystkim dwóm podstawowym systemom logiki formalnej: rachunkowi zdań oraz sylogistyce.W części trzeciej znajduje się krótkie omówienie ...

Cena:
26,10 zł
Nowość

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego.Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in:Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje,Przedsiębiorstwa państwowe,Prawa konkurencji,Pomoc publiczną,Prawa zamówień publicznych,Partnerstwa publiczno-prywatne,Prawo energetyczne,Prawo pocztowe,Prawo telekomunikacyjne,Prawo ...

Cena:
21,60 zł
Nowość

Stan prawny: 4 września 2021 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,Ustawę o opłatach w sprawach karnych,44 rozporządzenia,Indeks rzeczowy.Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi ...

Cena:
36,50 zł
Nowość

Stan prawny: 9 września 2021 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:20.05.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 720),22.06.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ...

Cena:
9,80 zł
Nowość

Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo ochrony środowiska,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
26,00 zł
Nowość

Stan prawny: 14 września 2021 r.Publikacja zawiera:Kodeks spółek handlowych,Kodeks cywilny - wyciąg,Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,Prawo upadłościowe,Prawo restrukturyzacyjne,Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,Ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,oraz 7 rozporządzeń.Książka ...

Cena:
36,50 zł
Nowość

Stan prawny: 15 września 2021 r.Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnego,Prawo o ustroju sądów administracyjnych,Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Postępowanie przed sądami administracyjnymi,Przepisy wprowadzające ustawe – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi,Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,Ordynację podatkową,Ustawę o organizacji i trybie postępowania przed ...

Cena:
33,50 zł
Nowość

Stan prawny: 10 września 2021 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:19.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090),24.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655),5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.),11.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666),30.10.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.),1.12.2021 ...

Cena:
33,50 zł
Nowość

Oryginalność i niezwykłość tej monografii polega na tym, że połączono w niej pogłębioną, interdyscyplinarną analizę naukową z narracją publicystyczną rodem z najlepszych reportaży. Autor proponuje bardzo ciekawą podróż przez cały szereg skomplikowanych problemów, związanych w przeszłości i obecnie z funkcjonowaniem kar opartych na izolacji. Ten swoisty rejs po wzburzonym oceanie ...

Cena:
80,80 zł
Nowość

Szukasz materiałów do szybkiej powtórki z Kodeksu postępowania cywilnego? Niedługo egzamin, a ty chcesz przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia z KPC i uporządkować swą wiedzę? Jesteś wzrokowcem i szybciej się uczysz, gdy informacje są podane w bardziej graficzny sposób? Last Minute. Postępowanie cywilne to twoja deska ratunku. (Tylko nie przestrasz się ...

Cena:
20,80 zł
Nowość

Egzamin z Kodeksu postępowania karnego spędza ci sen z powiek? Szukasz dobrych materiałów, żeby powtórka z KPK przebiegła łatwo, szybko i przyjemnie? A może sądzisz, że to niemożliwe, i już wyobrażasz sobie nocne wkuwanie, hektolitry kawy i samoizolację przez kilka przedegzaminacyjnych tygodni? Na szczęście mamy dla ciebie czerwoną pigułkę, dzięki ...

Cena:
20,80 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
11,30 zł

Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Hasła w nawiasach kwadratowychPzypisy z opisem poszczególnych zmianIndeks rzeczowyPogrubienie ostatnich zmian

Cena:
14,80 zł

Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
7,50 zł

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego,Indeks rzeczowy.Seria \"Twoje Prawo\" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

Cena:
13,30 zł