Katalog

Nowość

Obejmuje materiał dotyczący wydarzeń  od roku 1939.Prezentuje treści z historii powszechnej i historii Polski  w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez przystępny tekst, ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami zadaniom.Rozwija zainteresowanie przedmiotem  ...

Cena:
47,50 zł
Nowość

Obejmuje materiał obejmujący wydarzenia  od 1939 roku.Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski  w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniamiRozwija zainteresowanie przedmiotem  m.in. za pomocą elementów  ...

Cena:
43,20 zł
Nowość

  Nowość!Repetytorium na poziomie podstawowym  B1+/B2  i rozszerzonym  B2+/C1  jest przeznaczone do nauki w liceum ogólnokształcącym i technikum i zapewnia uczniom skuteczne przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.Zgodne z podstawą programowąOpracowane zgodnie z wytycznymi do nowej maturyZawiera wszystkie typy zadań maturalnychZawiera ćwiczenia utrwalające zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz ...

Cena:
70,90 zł

Prosto do matury do klasy 4 dla zakresu podstawowego to podręcznik opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki.Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem maturalnym  dzięki działowi  Powtórzenie, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego.Umożliwia samodzielną ...

Cena:
40,10 zł
Nowość

Prosto do matury do klasy 4 dla zakresu podstawowego i rozszerzonego to podręcznik opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do matury z matematyki.Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed egzaminem maturalnym  dzięki działowi  Powtórzenie, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego.Umożliwia samodzielną ...

Cena:
48,10 zł

  Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego w przystępny sposób wprowadza uczniów w zagadnienia matematyczne. Pozwala na przeprowadzanie ciekawych lekcji, jednocześnie umożliwiając efektywną pracę w domu.Małe porcje teorii umożliwiają uczenie się krok po kroku, a powiązania między nimi sprawiają, że wiedza matematyczna układa się w całość.Przypomnienie w toku ...

Cena:
40,10 zł

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego i rozszerzonego w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia matematyczne. Umożliwia lepsze zrozumienie treści prezentowanych na lekcji oraz ułatwia efektywną pracę w domu. Wyróżnienie treści rozszerzonych pozwala świadomie przygotowywać się do egzaminu maturalnego.Małe porcje teorii umożliwiają uczenie się krok po kroku, a powiązania ...

Cena:
48,10 zł

Nowość!Podręcznik z repetytorium dla szkół ponadpodstawowych do języka niemieckiego na poziomie podstawowym (poziom ESOKJ – B1+, rozumienie wypowiedzi – B2) i rozszerzonym (poziom ESOKJ – B2+, rozumienie wypowiedzi – C1) jest przeznaczony na jeden rok nauki w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego lub technikum dla uczniów zdających maturę z języka niemieckiego ...

Cena:
50,10 zł

Zrozumieć fizykę cz. 4 to podręcznik przystępnie przedstawiający nawet trudne zagadnienia, który ułatwia przygotowania do matury.Przedstawia zagadnienia w zrozumiały sposób i zachęca do samodzielnej pracy  dzięki prostemu językowi, przystępnie opracowanym tematom podzielonym na małe porcje wiedzy, licznym odwołaniom do życia codziennego oraz infografikom tłumaczącym trudne zagadnienia.Pomaga w nauce rozwiązywania zadań ...

Cena:
47,50 zł

Podręcznik „Oblicza geografii 4” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz politycznych, społecznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Dzięki różnorodnym rozwiązaniom dydaktycznym skutecznie przygotowuje do matury.W ciekawy sposób wyjaśnia trudne zjawiska i procesy geograficznedzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom, rysunkom oraz fotografiom.Pozwala zrozumieć  najważniejsze relacje  i ...

Cena:
47,50 zł

Pozwala zapoznać się z podstawowymi parametrami statystycznymi  dzięki przystępnej lekcji dotyczącej analizy statystycznej.Pomaga kształcić umiejętność zastosowania analizy statystycznej  w biologii oraz  rozwiązywania krzyżówek genetycznych  za pomocą  Samouczków, a także elementów  Sposób na zadania  oraz  Zadania powtórzeniowe.Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego  za pomocą elementu  Wiesz, umiesz, zdasz.

Cena:
47,50 zł

Nowe wydanie podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych jest zgodne z wytycznymi RKO wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 roku. Uwzględnia także najnowsze regulacje w zakresie obronności. Oprócz aktualnej wiedzy na temat pierwszej pomocy i działań ratowniczych w podręczniku przedstawiono zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia czasu ...

Cena:
35,70 zł

Nowe wydanie zeszytu ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” jest zgodne z najnowszymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 roku. Pomaga utrwalić i sprawdzić wiedzę zdobytą na lekcjach. Dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastępuje zeszyt przedmiotowy.Ułatwia naukę dzięki ciekawym, urozmaiconym ćwiczeniom o różnorodnej formie.Umożliwia szybkie i ...

Cena:
20,20 zł

Nowa Edycja 2022-2024Podręcznik „Lubię to!” dla klasy szóstej omawia zagadnienia dotyczące współpracy zdalnej i zasad wirtualnej komunikacji. Rozwija wiedzę z zakresu programowania i tworzenia gier komputerowych. Ponadto uczy, jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego i edytora grafiki.Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności  dzięki licznym zrzutom ekranowym oraz podpowiedziom i komentarzom zawartym ...

Cena:
23,00 zł

  NOWOŚĆ! EDYCJA 2022-2024Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej dodatkowo:lekcje z filmami oparte na materiale z zasobów National Geographic,ćwiczenia komunikacyjne do pracy w parach,przewodnik po zagadnieniach gramatycznych prezentowanych w podręczniku po polsku.

Cena:
29,20 zł

Nowa edycja 2022–2024Umożliwia  kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce  za pomocą bogatego repertuaru utworów oraz inspirujących ćwiczeń.Zaznajamia z  różnorodnymi zagadnieniami muzycznymi  poprzez atrakcyjne infografiki.Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy  dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.Dostarcza bogatego materiału do kształcenia umiejętności muzycznych  poprzez dodatkowe piosenki oraz utwory instrumentalne. 

Cena:
23,00 zł

Nowa Edycja 2022-2024Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej z serii „Jak to działa?” zawiera treści dotyczące rozwiązań technicznych w najbliższym otoczeniu ucznia i rysunku technicznego.Przekazuje treści programowe w atrakcyjnej formie, m.in. infografik, schematów i rebusów.Zachęca do aktywnego zdobywania wiedzy  dzięki  Zabawom  oraz dodatkowym ćwiczeniom  Mam pomysł.Kształtuje zdolności manualne i rozwija ...

Cena:
23,00 zł
Nowość

Nowość! Edycja 2022-2024Praca z podręcznikiem Super Powers 6 to:prezentacja zagadnień gramatycznych w łagodny sposób, dzięki rozłożeniu treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale,możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie, dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,polecenia, wskazówki, strategie uczenia się i wyjaśnienia gramatyczne  napisane ...

Cena:
43,80 zł

Nowa edycja 2022–2024Zachęca do różnorodnych aktywności plastycznych  poprzez ciekawe, kreatywne ćwiczenia.Ułatwia przyswajanie wiedzy i rozumienie nowych zagadnień  dzięki atrakcyjnym reprodukcjom dzieł sztuki.Przybliża dzieje sztuki  dzięki stronom  Poznaję i zwiedzam.Rozwija wrażliwość na sztukę i uczy jej rozumienia  za pomocą informacji  Ciekawi sztuki  oraz  Sztuka wokół nas.Dostarcza propozycji dodatkowych prac okolicznościowych  dzięki ...

Cena:
23,00 zł

Nowa Edycja 2022-2024Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:lekcje interkulturowe w sekcji  Extra Culture  poświęcone Polsce,duży projekt edukacyjny związany z przewidywanie przyszłości, do realizacji i prezentacji w ramach Dni Języków Obcych, święta szkoły, wymiany międzynarodowej itp.,ciekawe projekty łączące ...

Cena:
43,80 zł