KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE


Monografia (…) stanowi istotną pozycję na rynku wydawniczym. Będzie ona przydatna zarówno dla osób prowadzących badania na temat kapitału intelektualnego organizacji, jak i studentów zgłębiających tę złożoną materię. Z kolei jej aplikacyjne elementy i prezentowane wyniki badań własnych Autorów powodują, iż powinna spotkać się również z zainteresowaniem praktyków zarządzania, a w szczególności w kontekście analiz i dyskusji nad problemami rozwoju kapitału intelektualnego organizacji w warunkach turbulentnych zmian ich otoczenia.
z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, dr h. c. mult.(…) monografia stanowi interesujące podejście do badań nad kapitałem intelektualnym organizacji (…). Ważne jest przy tym włączenie w te rozważania kwestii związanych z zarządzaniem różnorodnością. Zestawienie dwóch tak istotnych dla współczesnych organizacji zagadnień stanowi nowum w badaniach nad kapitałem intelektualnym, dostarczając cennej wiedzy zarówno dla naukowców zajmujących się tą problematyką, studentów, jak i praktyków – menedżerów i osób odpowiedzialnych za projektowanie interwencji publicznej kierowanej do przedsiębiorstw. Jej dużą zaletą jest interdyscyplinarność.

z recenzji wydawniczej dr hab. Justyny Wiktorowicz, prof. UŁ
  • Nasza cena: 30,70 zł

  • Cena detaliczna: 39,90 zł
  • Rabat: 23%
  • Wysyłamy w: 1-2 dni