Rodo

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KSIĄŻKOMANIACY Konrad Bodzak Marta Frankiewicz Spółka cywilna. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. 82 NIP: 725-228-18-06 zwany dalej KSIĄŻKOMANIACY S.C.
 2. KSIĄŻKOMANIACY S.C. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez KSIĄŻKOMANIACY S.C. w Łodzi w celu informowania członków newslettera o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez KSIĄŻKOMANIACY S.C. w Łodzi:
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. podmiotom i organom, którym KSIĄŻKOMANIACY S.C. w Łodzi jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. podmiotom, którym KSIĄŻKOMANIACY S.C. w Łodzi powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem przez KSIĄŻKOMANIACY S.C. w Łodzi Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne.
 10. prawo dostępu do danych osobowych,
 11. prawo do sprostowania danych osobowych,
 12. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 13. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 14. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 15. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 16. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy KSIĄŻKOMANIACY S.C. w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 17. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.