AWANS GWARANTOWANY DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ I ROZWIJAJ SWOJĄ KARIERĘ


Co muszę zrobić, aby piąć się w górę w tej organizacji? Na co będzie zwracać uwagęmój szef, oceniając mój potencjał? Co się stanie, gdy trafię na listę talentów? Czy ztej listy można zostać wykreślonym – i co robić, gdyby taki scenariusz sięzrealizował?
Potencjał przywódczy to klucz do awansów i najwyższych szczebli hierarchiiorganizacyjnej. Większość firm trzyma jednak listy swoich największych talentów wścisłej tajemnicy. Jeszcze ściślej strzeże się informacji dotyczących procesówoceniania wykorzystywanych do typowania przyszłych liderów.
Niniejsza książka uchyla rąbka tej tajemnicy i podpowiada, jak obrać i utrzymaćwłaściwy kurs – jak podążać ścieżką szybkiej kariery. Jay Conger i Allan Church,eksperci w dziedzinie rozwoju kompetencji przywódczych, odwołują się do wynikówlicznych badań i swoich wieloletnich doświadczeń, aby udzielić odpowiedzi na powyższepytania. Prezentują pięć kluczowych umiejętności, które odróżniają ludzi o dużympotencjale od wszystkich innych. Skupiając się na zwiększaniu swoich kompetencji wkażdym z tych obszarów, możesz wywrzeć wpływ na proces oceny twojej osoby ioddziaływać na to, jak twój szef i współpracownicy postrzegają cię w warunkachzawodowych.
Swoje rady dotyczące praktyki i doskonalenia się w każdym z tych kluczowych obszarówautorzy ilustrują licznymi przykładami – dotyczącymi zarówno doświadczeń ludzi,którzy właśnie otrzymali swój pierwszy awans, jak i tych, którym niewiele już brakujedo objęcia najwyższych stanowisk w firmie. W książce znalazły się też wskazówki,dzięki którym można rozpoznać konkretne procesy stosowane przez firmę doidentyfikacji i wspierania talentów, jak również wskazać te kompetencje, do którychfirma przywiązuje największą wagę.
Dzięki tej książce nie tylko rozwiniesz swój potencjał przywódczy, ale także dowieszsię, jak świadomie pokierować swoją karierą zawodową.

***

To praktyczny przewodnik dotyczący pięciu podstawowych kompetencji, które musiposiąść każdy lider, który się pragnie wspinać po korporacyjnej drabinie.
Rewelacyjnyzbiór porad!
Tina Daniels, dyrektor Agency Business Development, GooglePraktyczna i poparta faktami naukowymi książka o tym, jak maksymalnie wykorzystaćswój potencjał i utrzymać się na szczycie. To lektura obowiązkowa dla każdego, ktopragnie zostać przywódcą i sprawnie dostosowywać się do zmieniających się realiówświata.
Peter M. Fasolo, wiceprezes i dyrektor ds. HR, Johnson & Johnson

Książka Awans gwarantowany wskazuje czynniki, które mogą znacząco przyspieszyć twojąkarierę i zagwarantować, że podczas dyskusji o rozwoju talentów twoje nazwisko niezostanie pominięte.
Chris Kempczinski, prezes, McDonald’s USA

Przekazując tę książkę swoim czytelnikom, Conger i Church w zasadzie gwarantują imawans. To niezwykle czytelna mapa drogowa, z której jasno wynika, co należy robić,żeby się wyróżnić i przewodzić z maksymalną skutecznością.
Claudia Raigoza, menedżer produktu, First Data Corporation

***

Jay A. Conger jest ekspertem w dziedzinie wspierania rozwoju kompetencjiprzywódczych. Pracował z tysiącami liderów i napisał piętnaście książek oraz ponadsto artykułów dotyczących różnych aspektów przywództwa. Prowadzi badania nadprzywództwem w Claremont McKenna College i jest jednym z najbardziej cenionychnauczycieli zarządzania.

Allan H. Church jest wiceprezesem w firmie PepsiCo i odpowiada w niej za ocenę irozwój talentów w skali globalnej. Jest doświadczonym praktykiem w dziedziniezarządzania talentami i rozwojem organizacją. Opracował wiele różnych strategii inarzędzi wykorzystywanych do wspierania rozwoju talentów na całym świecie. Jestautorem kilku książek oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów dotyczących teorii ipraktyki przywództwa, jak również badań prowadzonych w tej dziedzinie.
Prowadzizajęcia z zarządzania talentami na Teachers College przy Columbia University.Prowadzi również badania w ramach Society for Industrial and OrganizationalPsychology.
  • Nasza cena: 30,60 zł

  • Cena detaliczna: 49,90 zł
  • Rabat: 39%
  • Wysyłamy w: 1-2 dni